Uruchomienie 4 automatycznych stacji paliw dla Grupy DIREX

Grupa DIREX to trzy spółki i 25 lat doświadczenia w międzynarodowym transporcie drogowym, budownictwie oraz produkcji kruszyw. W obecnie funkcjonujących Zakładach Górniczych Żabiny 1 i 2 zaopatrujących w kruszywa kwartał Olsztyn-Toruń, Gdańsk-Warszawa – uruchomiliśmy cztery automatyczne stacje paliw. Po jednej stacjonarnej i po jednej mobilnej w każdym zakładzie. Całością zarządza PetroManager NET.