Czym jest PetroMaster?

PetroMaster to system kontroli i rozliczania paliwa w firmie, łączący w sobie dwa podstawowe elementy czyli: sprzęt jakim jest PetroMAT Pro i oprogramowanie webowe PetroManager, a także moduł bezpieczeństwa PetroSave, aktywne wsparcie merytoryczne oraz szybki, niezawodny serwis.

PetroMAT Pro to cała seria, produkowanych w naszej firmie, automatów do tankowania tzw. tankomatów paliwowych do bezobsługowego wydawania paliw.
PetroMAT Pro w podstawowej wersji występuje jako samodzielny terminal dostępowy w postaci słupka wolnostojącego lub jako terminal do powieszenia na ścianie, filarze wiaty itp. Terminal zbiera dane z sond pomiarowych i czujników wycieku, oraz może sterować dowolnymi dystrybutorami paliw lub układami wydającymi.
Kolejną wersją jest terminal wbudowany w profesjonalny dystrybutor paliwa z zatwierdzeniem OIML/GUM. Tworząc w ten sposób profesjonalny tankomat. Rozwiązanie dla wszystkich, którzy precyzyjnie rozliczają paliwo.
Następną koncepcją jest połączenie PetroMATu z nielegalizowanym układem wydawczym jako kompletne urządzenie do wydawania paliwa. Dystrybutor taki można powiesić w szafie dystrybucyjnej zbiornika lub w wersji kolumnowej ustawić na stacji paliw. Rozwiązanie to jest szczególnie polecane dla zakładowych stacji paliw, gdzie nie jest wymagana legalizacja dystrybutorów.

PetroManager – Profesjonalny system kontroli paliw. Innowacyjne rozwiązanie chmurowe, umożliwia zdalne zarządzanie i precyzyjne rozliczanie przyzakładowej stacji paliw. Doskonale sprawdza się także na stacjach komercyjnych gdzie dostarcza kompletny pakiet danych dla systemu kasowo-magazynowego i aparatury kontrolno-pomiarowej, umożliwiając dokładne rozliczanie dostaw paliwa z wyliczeniem normatywnych ubytków niezawinionych.
Na stacjach z tankomatem marki PetroMAT, system oferuje zdalną kontrolę i rozliczanie dostaw, aktualnych stanów i rozchodu paliw. Umożliwia przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji lub spisu kontrolnego. System w sposób autonomiczny i ciągły kontroluje proces wydawania paliw, dla własnego lub obcego taboru, udostępniając dowolne raporty lub eksportując je do systemów nadrzędnych. Dzięki temu eliminuje konieczność angażowania pracowników stacji do tych czynności.

 

Jednym słowem, System pozwala precyzyjnie kontrolować i najlepiej zarządzać dystrybucją paliw w firmie.

Zalety produktu

Kompleksowa obsługa paliwa

od dostawy po wydanie, wszystkie informacje związane z obrotem paliwa w Twojej firmie znajdują się w jednym miejscu.

Elastyczność i skalowalność

Cały system jest dostosowywany do potrzeb użytkownika, tak żeby było w nim tylko to czego on potrzebuje. Ani za mało, ani za dużo – w sam raz do potrzeb.

Autodiagnostyka

Rozbudowane mechanizmy kontroli informują o sytuacjach alarmowych w procesach związanych z gospodarką paliwową. Z wyprzedzeniem ostrzegają przed zbliżającymi się problemami.

Najwyższe bezpieczeństwo

System zapewnia niespotykany dla tego typu urządzeń poziom bezpieczeństwa, zarówno w zakresie pewności wykonania tankowań jak i zabezpieczenia przechowywanych danych przed ich utratą lub niepowołanym dostępem.

Gotowość

Nasze rozwiązania zapewniają możliwość zatankowania pojazdu zawsze kiedy jest to potrzebne oraz dostęp do danych w każdym miejscu i w każdym czasie.

Oszczędności

PetroMaster to olbrzymie oszczędności w wielu aspektach funkcjonowania firmy związanych z wykorzystaniem paliw na potrzeby własne. Oszczędności: czasu, pracy, pieniędzy i nerwów.

Informacja

Pogłębione analizy statystyczne są źródłem kluczowych informacji potrzebnych do skutecznego zarządzania gospodarką paliwową oraz jej optymalizacji – PetroMaster dostarcza ich zawsze kiedy są potrzebne.

Aplikacja mobilna dla kierowców PetroMobile

To przyjazne i naturalne wsparcie dla kierowców w czasie tankowania jak i po nim. Posiada wiele funkcji dotąd niedostępnych dla tankujących w zakładowych stacjach paliw.

Raporty jakie lubisz i potrzebujesz

Unikalny mechanizm personalizowania raportów; każdy tworzy swoją własną wersję danego raportu, a system pamięta co Tobie najlepiej odpowiada i jakich informacji potrzebujesz.

Porównanie pakietów PetroManagera

Najedź strzałką na nazwę funkcji, a pojawi się wyjaśnienie

 • Magazyn/Firma
 • Przeglądanie wydań
  Pełen dostęp do informacji o wydanym paliwie w dowolnej chwili online z dowolnego urządzenia podłączonego do internetu.
 • Podgląd lokalizacji na mapie
  Funkcja umożliwia podgląd lokalizacji na mapie wg współrzędnych z GPS lub wprowadzonych ręcznie.
 • Moduł alarmy
  Algorytm alarmowy wykrywając na bieżąco błędy lub parametry wykraczające poza ustalenia w pracy poszczególnych urządzeń takich jak np. dystrybutory, sondy pomiarowe lub czujniki. Informacje o alarmach wysyłane są niezwłocznie do systemu oraz opcjonalnie do wyznaczonych osób (e-mail, sms).
 • Obsługa wielu wydziałów lub firm, zarządzanie odbiorcami
  Skalowalność systemu. Rozrasta się wraz z rozwojem Twojej firmy i obsługą firm zewnętrznych.
 • Tworzenie pododbiorców
  Kontrola i zarządzenia podmiotami zewnętrznymi handlującymi paliwem z Twojej stacji.
 • Zaawansowane zarządzanie limitami
  Funkcja umożliwiająca personalizację sposobu pobrania paliwa przez poszczególnego kierowcę.
 • Eksport danych do systemów zewnętrznych - web service, API, CSV
  Funkcja umożliwiająca asymilację systemu z programami zewnętrznymi takimi jak np. systemy kontroli baku paliwa.
 • Dostosowywanie tabel
  Funkcja Quick View - Możliwość indywidualnego dopasowania prezentacji najważniejszych danych w systemie za pomocą kilku ruchów myszą.
 • Raporty sumaryczne wydań
  Szybki raport rozliczeniowy dla wydań paliwa z agregacją automatów , osób , maszyn, odbiorców.
 • Rabaty kwotowe dla odbiorców
  Możliwość wprowadzania upustów dla zewnętrznych odbiorców paliwa.
 • Rozliczanie wydań wg FIFO
  Podsystem Smart Accountant. Rozpoznaje, które wydanie paliwa nastąpiło z której dostawy. Umożliwia precyzyjne rozliczanie księgowe zakupionego paliwa.
 • Rekoncyliacja, czyli rozliczanie wydań w czasie dostawy paliw
  Pozwala na wydawanie paliwa – tankowania w czasie dostawy paliwa do zbiornika magazynowego. Pobrane paliwo w czasie dostawy doliczane jest do dostawy.
 • Automatyczny protokół przyjęcia dostawy w temp. referencyjnej + 15°C
  Generuje precyzyjny protokół dot. dostawy paliwa w temperaturze rozliczeniowej.
 • Automatyczne rozliczanie dostaw paliwa w temp. referencyjnej + 15°C
  Generuje precyzyjny dokument rozliczeniowy dot. dostawy paliwa.
 • Inwentaryzacja, rozliczenie inwentaryzacji
  Podsystem Stock Manager – Odpowiedzialny za automatyczne i proste przeprowadzenie inwentaryzacji za pomocą kilku kliknięć.
 • Rozliczenie braków niezawinionych
  Podsystem MMNL (Make Money Not Losses). Wykrywa niezawinione ubytki paliwa związane z błędami pomiarowymi urządzeń zainstalowanych na stacji, dzięki czemu można rozliczyć je jako koszt uzyskania przychodu, a nie stratę.
 • Rozliczenie braków niezawinionych
  Podsystem MMNL (Make Money Not Losses). Wykrywa niezawinione ubytki paliwa związane z błędami pomiarowymi urządzeń zainstalowanych na stacji, dzięki czemu można rozliczyć je jako koszt uzyskania przychodu, a nie stratę.
 • Start

  40

 • Tak
 • Tak
 • Nie
 • Nie
 • Nie
 • Nie
 • Nie
 • Nie
 • Nie
 • Nie
 • Nie
 • Nie
 • Nie
 • Nie
 • Nie
 • Nie
 • Nie
 • Start+

  80

 • Tak
 • Tak
 • Nie
 • Nie
 • Nie
 • Nie
 • Nie
 • Nie
 • Nie
 • Nie
 • Nie
 • Nie
 • Nie
 • Nie
 • Nie
 • Nie
 • Nie
 • Kierownik stacji

 • Tak
 • Tak
 • Tak
 • Nie
 • Nie
 • Nie
 • Nie
 • Nie
 • Nie
 • Nie
 • Nie
 • Nie
 • Nie
 • Nie
 • Nie
 • Nie
 • Nie
 • VIP

 • Tak
 • Tak
 • Tak
 • Tak
 • Tak
 • Tak
 • Tak
 • Tak
 • Tak
 • Nie
 • Nie
 • Nie
 • Nie
 • Nie
 • Nie
 • Nie
 • Nie
 • VIP+

 • Tak
 • Tak
 • Tak
 • Tak
 • Tak
 • Tak
 • Tak
 • Tak
 • Tak
 • Tak
 • Tak
 • Tak
 • Tak
 • Tak
 • Tak
 • Tak
 • Tak
Tankowanie
Obsługa legalizowanych dystrybutorów z wyliczaniem błędów pomiarowych

40

80

KS

V

V+

Obsługa nielegalizowanych dystrybutorów

40

80

KS

V

V+

Podwójna lub potrójna identyfikacja

40

80

KS

V

V+

Opcja konieczności wprowadzenia: stanu licz. km, rbh lub innych danych

40

80

KS

V

V+

Opcja wyłączania kierowcom wyświetlania ilości tankowanego paliwa

40

80

KS

V

V+

Informacja o ilości wydanego produktu w temp. rzeczywisteja

40

80

KS

V

V+

Obsługa wielu produktów: ON, Pb, LPG, AdBlue i inne

40

80

KS

V

V+

Kod awaryjnego tankowania

40

80

KS

V

V+

Ustalanie PIN kodu przez kierowcę

40

80

KS

V

V+

Obsługa wielu automatów

40

80

KS

V

V+

Funkcja wskazująca zużycie paliwa

40

80

KS

V

V+

Licznik sumaryczny dystrybutora przy każdym tankowaniu

40

80

KS

V

V+

Obsługa tagów – kontrola wlewu

40

80

KS

V

V+

Kontrola przebiegu tankowania i wydajności dystrybutorów

40

80

KS

V

V+

Dodawanie tankowań ręcznych i zewnętrznych

40

80

KS

V

V+

Maszyny/Osoby
Edycja danych kart oraz zarządzanie pojazdami i kierowcami

40

80

KS

V

V+

Możliwość wymuszenia zmiany hasła i badanie siły hasła

40

80

KS

V

V+

Informacje i powiadomienia w panelu logowania

40

80

KS

V

V+

Raporty w PDF

40

80

KS

V

V+

Schematy logowania

40

80

KS

V

V+

Numer ewidencyjny i rejestracyjny maszyny

40

80

KS

V

V+

Wykres zużycia paliwa na dany pojazd

40

80

KS

V

V+

Obsługa wielu użytkowników + ustalanie poziomu dostępu

40

80

KS

V

V+

Obsługa dowolnej ilości kart

40

80

KS

V

V+

Zbiorniki
Graficzne wykresy stanów poziomu paliwa

40

80

KS

V

V+

Podgląd tabeli litrażowania zbiornika

40

80

KS

V

V+

Moduł zbiorniki, obsługa sond pomiarowych

40

80

KS

V

V+

Wydania paliw w temp. rzeczywistej i w + 15°C

40

80

KS

V

V+

Automatyczna rejestracja rozliczanie dostaw w temp. rzeczywistej i w + 15°C

40

80

KS

V

V+

Moduł przewidywania dostaw

40

80

KS

V

V+

Magazyn/Firma
Przeglądanie wydań

40

80

KS

V

V+

Podgląd lokalizacji na mapie

40

80

KS

V

V+

Moduł alarmy

40

80

KS

V

V+

Obsługa wielu wydziałów lub firm, zarządzanie odbiorcami

40

80

KS

V

V+

Tworzenie pododbiorców

40

80

KS

V

V+

Zaawansowane zarządzanie limitami

40

80

KS

V

V+

Eksport danych do systemów zewnętrznych - web service, API, CSV

40

80

KS

V

V+

Dostosowywanie tabel

40

80

KS

V

V+

Raporty sumaryczne wydań

40

80

KS

V

V+

Rabaty kwotowe dla odbiorców

40

80

KS

V

V+

Rozliczanie wydań wg FIFO

40

80

KS

V

V+

Rekoncyliacja, czyli rozliczanie wydań w czasie dostawy paliw

40

80

KS

V

V+

Automatyczny protokół przyjęcia dostawy w temp. referencyjnej + 15°C

40

80

KS

V

V+

Automatyczne rozliczanie dostaw paliwa w temp. referencyjnej + 15°C

40

80

KS

V

V+

Inwentaryzacja, rozliczenie inwentaryzacji

40

80

KS

V

V+

Rozliczenie braków niezawinionych

40

80

KS

V

V+

* Dotyczy pojedynczej stacji, dla sieciowych od Start +
** Zalecane posiadanie „Normy Zakładowej Braków Niezawinionych” – więcej o PetroManager 15+

Oferujemy także możliwość wykupienia licencji na własność (brak opłat licencyjnych), która umożliwia instalację pełnej wersji oprogramowania na własnym serwerze lub pozostawienia instalacji na naszych serwerach (opłata hostingowa). Dotyczy tylko pakietu VIP plus