Polityka prywatności

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas bardzo ważne. Zależy nam na tym, aby ich przetwarzanie odbywało się przy zachowaniu najwyższych standardów. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie posiadasz prawa. Polityka dotyczy witryny internetowej, funkcjonującej pod adresem url: petroconsulting.pl oraz serwisu do wysyłki newslettera.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest PetroConsulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu, REGON: 341381127, NIP: 8762458434, ul. Makowa 16, 86-300 Grudziądz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000446570
adres korespondencyjny: ul. Makowa 16, 86-300 Grudziądz
e-mail: admin@petroconsulting.pl

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy dane osobowe w celu obsługi zapytań przesłanych poprzez formularz, wysyłki naszego newslettera, informowania Cię o ofertach, promocjach i konkursach, jak również do przeprowadzania ankiet, przesyłania zaproszeń oraz innej bezpośredniej komunikacji marketingowej z wykorzystaniem poczty elektronicznej, notyfikacji, komunikatorów internetowych oraz tradycyjnej korespondencji.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzamy dane użyte podczas:

 • logowania lub rejestracji konta (m.in.: nazwę użytkownika, adres e-mail, dane adresowe firmy, NIP)
 • formularz rozpoczęcia współpracy (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e- mail)
 • rejestracji formularza newslettera (nazwa firmy, adres e-mail)
 • Zbieramy, przechowujemy i przetwarzamy informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną podane. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP). W niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz. Dane podane w formularzach są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

Jak chronimy Twoje dane osobowe?

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci „hashowanej”. Funkcja „hashująca” działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
 3. Administrator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 4. W celu ochrony danych administrator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 5. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez administratora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.
 6. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na naszym serwerze.

Przez jaki okres będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe tak długo, jak będziemy prowadzić z Tobą bezpośrednią komunikację marketingową, chyba że wcześniej zrezygnujesz z subskrypcji w naszym serwisie. Możesz zrezygnować z subskrypcji w każdej chwili klikając na link, który zawarty jest w każdej wiadomości, którą od nas otrzymujesz za pośrednictwem poczty elektronicznej. Możesz także skontaktować się z nami w celu usunięcia swoich danych pod adresem e-mail admin@petroconsulting.pl.
W przypadku, gdy przez dłuższy czas (przez okres co najmniej sześciu miesięcy) nie odbierasz naszej komunikacji (np. nie otwierasz przesyłanych e-maili), możemy samodzielnie usunąć Cię z naszej listy subskrypcyjnej.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Możemy udostępniać dane osobowe podmiotom trzecim świadczącym dla nas usługi lub dostarczającym narzędzia pomocne dla zapewnienia sprawnej komunikacji z użytkownikami, a w szczególności upoważnionym pracownicom i współpracownicom, którzy korzystają z danych w celu realizacji działań witryny internetowej, dostawcy systemu wysyłki newslettera: Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000535618, REGON 300061423, NIP 7811765125, kapitał zakładowy 355.585,00 zł w pełni wpłacony, firmom kurierskim i pocztowym, podmiotom świadczącym usługi prawne i doradcze.

Obowiązki prawne i bezpieczeństwo

Możemy przekazywać dane osobowe właściwym organom administracyjnym, instytucjom i innym uprawnionym podmiotom w kraju i zagranicą jeżeli wymagają tego od nas obowiązujące przepisy prawa, jak również na ich żądanie w ramach przewidzianych prawem procedur. Możemy także przetwarzać dane osobowe jeżeli jest to konieczne do ustalenia i ochrony naszych praw lub dochodzenia roszczeń.

Logi Administratora

Informacje o zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

Ważne informacje o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest administrator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 • utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • realizacji celów marketingowych;
 • W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 • Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 • Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z administratorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).
 • Jak wyrażać i cofać zgodę odnośnie cookies?

  1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
  2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

   Urządzenia mobilne:

  Jakie posiadasz prawa?

  W związku z przetwarzaniem danych osobowych korzystasz z wielu praw. Przysługują Ci następującą uprawnienia:

  1. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  3. prawo do przenoszenia danych,
  4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych.

  Masz prawo żądać niezwłocznego usunięcia dotyczących Cię danych osobowych, gdy:

  1. nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  2. cofnąłeś zgodę na przetwarzanie danych, a my nie posiadamy innej ważnej podstawy do ich przetwarzania,
  3. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
  4. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego. Mogą jednak występować prawnie uzasadnione wyjątkowe przypadki, w których nie będziemy mogli zrealizować Twojego żądania.

  W jaki sposób możesz skorzystać ze swoich praw?

  Przepisy prawa nie wymagają szczególnej formy lub sposobu komunikacji dla wykonywania przysługujących Ci praw. Przykładamy jednak dużą wagę do zapewnienia efektywnej możliwość ich realizacji, dlatego przewidzieliśmy dedykowany kanał kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej do obsługi zapytań, zgłoszeń i wniosków związanych z realizacją powyższych uprawnień: admin@petroconsulting.pl

  Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym

  Jeśli Twoim zdaniem przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób niewłaściwy, możesz zawsze skontaktować się z nami, jak również wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).