Zdecydowana większość stacji paliw posiada urządzenie do pomiaru i monitorowania stanu magazynowanych produktów naftowych, które składa się z:

 • Sondy pomiarowej (jednej lub kilku) montowanej w zbiorniku,
 • Centrali, która pokazuje odczyty z takiej sondy i umożliwia sprawdzenie aktualnego stanu, dostaw i ustawienie różnych alarmów,

Wszystkie informacje, które rejestruje centrala, dostępne są do odczytu na jej wyświetlaczu lub w niektórych wersjach, na wydruku wygenerowanym przez wbudowaną drukarkę.

Niestety jest to znaczące utrudnienie dla zarządzających stacją paliw, gdyż wymusza ich obecność na stacji, ręczne zapisywanie tych danych i archiwizację oraz ręczne przenoszenie ich do innych systemów.

Około 90% centralek sond pomiarowych nie posiada wyjścia cyfrowego, umożliwiającego automatyczny zapis zebranych danych w programie zewnętrznym lub np. w tzw. chmurze. Co jednocześnie determinuje odczyt danych tylko na miejscu.

Z drugiej strony centralka to bardzo precyzyjne narzędzie, które potrafi zaprezentować wiele różnych parametrów związanych z magazynowanym paliwem.

Takich jak:

 • bieżący poziom produktu,
 • bieżący poziom wody,
 • bieżącą temperaturę paliwa,
 • bieżącą objętość produktu w temp. rzeczywistej,
 • bieżącą objętość produktu w 15°C,
 • aktualne ostrzeżenia i alarmy,
 • oraz zarejestrowane dostawy,

Wszystko to dostępne jest tylko na miejscu i tylko w obecnej chwili !!!  W kolejnej chwili wiele cennych danych jest już bezpowrotnie traconych. Nie możemy sprawdzić, jaki był stan produktu np. godzinę temu lub wczoraj albo miesiąc temu. Nie dowiemy się, jaka wówczas była temperatura paliwa, możemy nie dowiedzieć się także, jakie były ostrzeżenia i stany alarmowe.

TankMonitor Pro umożliwia zebranie wszystkich informacji z centrali sond pomiarowych, zapis ich w swojej pamięci oraz wysłanie do bezpiecznej chmury danych.

Użytkownikowi natomiast z dowolnego miejsca przez przeglądarkę internetową na dowolnym urządzeniu pozwala na łatwy, ciągły i niczym nieograniczony dostęp do wszystkich aktualnych i historycznych danych o paliwie na swojej stacji lub sieci stacji, którymi zarządza.

Webowy program PetroManager to wszystkie aktualne i historyczne dane takie jak:

 • poziom produktu,
 • poziom wody,
 • temperatura,
 • objętość produktu w temp. rzeczywistej,
 • objętość produktu w 15°C,
 • ostrzeżenia i stany alarmowe,
 • zarejestrowane dostawy,
 • alarmy wycieku do przestrzeni międzypłaszczowej,

a ponadto:

 • przewidywany termin kolejnej dostawy

 • inwentaryzacja lub spis kontrolny w dowolnej chwili

 • bilans wg dostaw do zbiorników i wydań z dystrybutorów

 • dowolne raporty i zestawienia PDF, CSV

 • rozliczenie niedoborów normatywnych w dostawie – PetroManager 15+

 • eksport danych do systemów zewnętrznych web service, API

TankMonitor Pro podłączany jest do centralki pomiarowej np. OPW czy Veeder Root (zależnie od marki sond pomiarowych, może także zastąpić centralkę). Zbiera dane pochodzące z sond pomiarowych (dostawa, stan zbiornika, wydanie, alarmy), interpretuje je i przetwarza, a następnie za pomocą kanału GSM przesyła dane na dedykowany serwer zarządzany poprzez program PetroManager. Posiada własny moduł GPRS wraz z anteną, CPU i zasilaczem. Opcjonalna możliwość instalacji w strefie Ex.

 

Korzyści z zastosowania TankMonitora Pro z systemem PetroManager

 • pełna informacja o stanie napełnienia zbiornika bieżąca i historyczna,
 • pełna kontrola nad magazynowanymi mediami,
 • usprawnienie przepływu informacji, natychmiastowy i pełen dostęp do danych 24h/dobę z każdego miejsca,
 • najwyższe bezpieczeństwo danych gromadzonych na serwerze,
 • oszczędność czasu dzięki możliwości pracy w różnych lokalizacjach,
 • nieprzerwana gwarancja poprawnego działania oprogramowania,
 • praca zawsze na najbardziej aktualnej wersji programu,
 • automatyczny eksport danych do systemu nadrzędnego,

 

* dostępność poszczególnych funkcji zależna jest od typu centrali sond pomiarowych i zawartych w niej modułów
TankMonitor w smartfonie
TankMonitor i centralki sond pomiarowych
Widok aktualnego stanu paliwa w zbiornikach
poziom paliwa widok w smartfonie
dokument rozliczenia dostawy paliwa