Jesteśmy do dyspozycji

PetroConsulting

Sekretariat / Biuro

biuro@petroconsulting.pl
56 46 22 622

Dawid Przewodowski

Dyrektor Generalny, Prokurent

d.przewodowski@petroconsulting.pl
667 373 077

Łukasz Kwiatkowski

Specjalista ds. handlowych
tankomaty, dystrybutory, zbiorniki, pozwolenia na eksploatację zbiorników, akcesoria

l.kwiatkowski@petroconsulting.pl
785 934 000

Izabela Pawlak

p.o. Kierownika Działu Handlowego i Marketingu
tankomaty, dystrybutory, sondy pomiarowe, media, współpraca handlowa

i.pawlak@petroconsulting.pl
669 732 779

Arkadiusz Szymański

Wiceprezes Zarządu

a.szymanski@petroconsulting.pl

Stanisław Kobyliński

Prezes Zarządu

s.kobylinski@petroconsulting.pl

Piotr Chmielecki

Wiceprezes Zarządu

p.chmielecki@petroconsulting.pl

Nasze dane rejestracyjne

Dane rejestracyjne

PETROCONSULTING Sp. z o.o., ul. Makowa 16, 86-300 Grudziądz,
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy
KRS 0000446570,
NIP 8762458434,
REGON 341381127,
Kapitał zakładowy 300 000,00 zł