SONDY POMIAROWE – monitoring zbiorników

Magnetostrykcyjne mierniki poziomu, potocznie nazywane “sondami pomiarowymi” mają zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagana jest najwyższa dokładność ciągłych pomiarów poziomu cieczy. Stosuje się je w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, spożywczym i gospodarce wodno-ściekowej. Jednak z racji naszych doświadczeń stwierdzamy, że przede wszystkim sondy magnetostrykcyjne nadają się do precyzyjnego rejestrowania poziomu paliw płynnych, AdBlue i LPG. Sondy życzenie mogą zostać poddane wzorcowaniu, a zbiorniki w nie wyposażone mogą zostać zalegalizowane, uzyskując zatwierdzenie typu GUM.

Każdy z tych systemów można skonfigurować do pracy samodzielnej z odczytem w miejscu instalacji lub do przekazywania danych przez internet do webowego programu PetroManager, w którym można odczytać następujące dane:

 • poziom produktu,
 • poziom wody,
 • temperatura,
 • objętość produktu w temp. rzeczywistej
 • objętość produktu w 15°C,
 • ostrzeżenia i alarmy,
 • zarejestrowane dostawy,
 • alarmy wycieku do przestrzeni międzypłaszczowej – przy zastosowaniu dodatkowego czujnika

W programie możemy również sprawdzić i wykonać:

 • przewidywany termin kolejnej dostawy
 • inwentaryzację lub spis kontrolny w dowolnej chwili
 • bilans wg dostaw do zbiorników i wydań z dystrybutorów
 • dowolne raporty i zestawienia PDF, CSV
 • rozliczenie niedoborów normatywnych w dostawie – PetroManager 15+
 • eksport danych do systemów zewnętrznych web service, API

 

Poznaj również zaawansowany moduł do zdalnego zarządzania stacją paliw, podłączany do dowolnej centralki sond pomiarowych:

 

Przykłady zastosowania sond pomiaru poziomu

Więcej nt. mierników poziomu, zapraszamy do kontaktu

Zdalny nadzór nad paliwem