SONDY POMIAROWE – monitoring zbiorników

Magnetostrykcyjne mierniki poziomu, potocznie nazywane „sondami pomiarowymi” mają zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagana jest najwyższa dokładność ciągłych pomiarów poziomu cieczy. Stosuje się je w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, spożywczym i gospodarce wodno-ściekowej. Jednak z racji naszych doświadczeń stwierdzamy, że przede wszystkim sondy magnetostrykcyjne nadają się do precyzyjnego rejestrowania poziomu paliw płynnych, AdBlue i LPG. Sondy życzenie mogą zostać poddane wzorcowaniu, a zbiorniki w nie wyposażone mogą zostać zalegalizowane, uzyskując zatwierdzenie typu Głównego Urzędu Miar.

Pamiętać jednak należy, że dokładność sond deklarowana przez producentów, dotyczy jedynie tych urządzeń i powinna być weryfikowana poprzez proces wzorcowania. W praktyce do rozliczeń np. dostaw paliwa bierzemy pod uwagę cały układ pomiarowy, jakim jest sonda + zbiornik + tabela litrażowania. Każdy z tych elementów posiada dopuszczalne błędy pomiarowe i należy liczyć je wg odpowiednich schematów. Do tego należy dodać dopuszczalne ubytki naturalne, wszystko to łącznie tworzy tzw. maksymalny błąd pomiarowy wg, którego powinniśmy rozliczać paliwo.

System pomiarowy można skonfigurować do pracy samodzielnej z odczytem w miejscu instalacji lub do przekazywania danych przez internet do webowego programu PetroManager, w którym można odczytać następujące dane:

 • poziom produktu,
 • poziom wody,
 • temperatura,
 • objętość produktu w temp. rzeczywistej
 • objętość produktu w 15°C,
 • ostrzeżenia i alarmy,
 • zarejestrowane dostawy,
 • alarmy wycieku do przestrzeni międzypłaszczowej – przy zastosowaniu dodatkowego czujnika

W programie możemy również sprawdzić i wykonać:

 • przewidywany termin kolejnej dostawy
 • inwentaryzację lub spis kontrolny w dowolnej chwili
 • bilans wg dostaw do zbiorników i wydań z dystrybutorów
 • dowolne raporty i zestawienia PDF, CSV
 • rozliczenie niedoborów normatywnych w dostawie – PetroManager 15+
 • eksport danych do systemów zewnętrznych web service, API

 

Nieco mniej dokładne pomiary oferują sondy hydrostatyczne. Jednak ich niewątpliwą zaletą jest bardzo atrakcyjna cena.

 

Poznaj również zaawansowany moduł do zdalnego zarządzania stacją paliw, podłączany do dowolnej centralki sond pomiarowych:

 

Przykłady zastosowania sond pomiaru poziomu

Więcej nt. mierników poziomu, zapraszamy do kontaktu

Zdalny nadzór nad paliwem