Program webowy o blisko 15-letniej historii, stale rozwijany, używany i doceniany przez ogromną liczbę firm w Polsce, zarówno tych największych, jak i trochę mniejszych.
Obecna wersja bazuje na wielokrotnie nagradzanej edycji, z której zachowaliśmy wszystkie doceniane przez klientów funkcje, dodając szereg nowych. Głównie podnoszących bezpieczeństwo danych, wygodę obsługi, a także znacznie zwiększających możliwości skrupulatnego rozliczania i analizy obrotu paliwem w firmie.

PetroManager to ogromna baza danych, która podłączona do:

– udostępnia szczegółowe informacje o tym:

 • kto i gdzie tankował
 • z jakiej firmy / wydziału
 • do jakiego pojazdu / maszyny
 • ile i jaki produkt zatankował ON, Pb (w temp. rzeczywistej i referencyjnej 15oC), LPG, AdBlue
 • z której dostawy było wydanie – FIFO
 • w jakiej cenie i z jakiem rabatem
 • stan totalizera / sumatora w dystrybutorze
 • dane wprowadzone z klawiatury terminala (np. km, mth)
 • dodatkowe dane z aplikacji mobilnej
 • data i godzina tankowania
 • przebieg tankowania (sekunda po sekundzie)
 • autodiagnostyka układu wydawczego (dystrybutor, stan hydrauliki)
 • monitoring natężenia przepływu w dystrybutorze
 • jednostkowe i średnie zużycie paliwa na pojazd
 • stan przypisanych limitów i ich wykorzystanie
 • aktualny stan i temp. paliwa w zbiorniku magazynowym
 • stan, przebieg i rozliczenie ostatniej dostawy
 • przewidywanie terminu kolejnej dostawy
 • inwentaryzacja lub spis kontrolny w dowolnej chwili
 • bilans wg dostaw do zbiorników i wydań z dystrybutorów
 • alarmy, info o nieprawidłowościach
 • dowolne raporty i zestawienia PDF, CSV

a także:

 • rozliczenie niedoborów normatywnych w dostawie – PetroManager 15+
 • automatyczna diagnostyka serwisowa urządzeń na stacji
 • eksport danych do systemów zewnętrznych web service, API
 • zaawansowana, hierarchiczna kontrola dostępu
 • najwyższe bezpieczeństwo danych na serwerach – klaster replikacyjny

Oprogramowanie PetroManager to precyzyjne narzędzie do kontroli tankowania i zarządzania dystrybucją paliw w firmie oraz poprawnego rozliczania z korzyścią dla Niej.

Paliwo – rozliczamy z każdej kropli!!!

Firma PetroConsulting będąc autorem i jednocześnie producentem wszystkich rozwiązań (zarówno w zakresie sprzętu jak i oprogramowania) może dowolnie modyfikować swoje produkty i usługi pod kątem potrzeb naszych wymagających Klientów.

Dzięki takiemu podejściu powstały m.in. wyspecjalizowane wersje oprogramowania PetroManager Pro.

 • wersja Rail dla branży kolejowej
 • wersja Mine dla branży wydobywczej
 • wersja Air dla branzy lotniczej

W każdym przypadku program zachowuje swoje wszystkie zaawansowane funkcje oraz otrzymuje dodatkowe, typowe dla wybranej branży.

 

 
NOWOŚĆ !

MONITORING NATĘŻENIA PRZEPŁYWU

Zwiększ przepustowość dystrybutora i utrzymuj wysokie natężenia przepływu dzięki możliwości wykrywania potencjalnych problemów z wolnym przepływem. Funkcja dostępna tylko w naszym oprogramowaniu. Monitorowanie natężenia przepływu dostarcza bieżące dane dotyczące wydajności przepływu dla każdego punktu tankowania i zapewnia powiadomienie, jeśli wydajność dystrybutora spadnie poniżej zdefiniowanej wartości.

PetroManager to:

Wiedza i doświadczenie

Ponad 20 lat klienci korzystają z naszej wiedzy i doświadczenia w zakresie gospodarki i rozliczania paliw w firmie. Znani jesteśmy z umiejętności „wgryzienia” się w temat i indywidualnego podejścia oraz dotrzymywania składanych obietnic „choćby nie wiem co”.

Najwyższa jakość

Oprogramowanie powstało z potrzeby poprawnego i precyzyjnego rozliczania paliw w firmie, niezależnie od jej wielkości. Cały czas jest rozwijane zgodnie z oczekiwaniami naszych klientów jak i w oparciu o aktualne przepisy prawne. Najwyższą jakość gwarantują wdrożone procedury zgodne m.in. z ISO 9001-2015.

Uczciwy i stabilny partner

Jesteśmy specjalistami od długoterminowej współpracy. Cenimy partnerskie, długofalowe i czytelne relacje, zarówno wewnątrz firmy, jak i w ramach współpracy z naszymi klientami i dostawcami. Można nam zaufać !

Rozlicz paliwo jak należy!

Porównanie pakietów PetroManagera

Najedź strzałką na nazwę funkcji, a pojawi się wyjaśnienie

 • Magazyn/Firma
 • Przeglądanie wydań
  Pełen dostęp do informacji o wydanym paliwie w dowolnej chwili online z dowolnego urządzenia podłączonego do internetu.
 • Podgląd lokalizacji na mapie
  Funkcja umożliwia podgląd lokalizacji na mapie wg współrzędnych z GPS lub wprowadzonych ręcznie.
 • Moduł alarmy
  Algorytm alarmowy wykrywając na bieżąco błędy lub parametry wykraczające poza ustalenia w pracy poszczególnych urządzeń takich jak np. dystrybutory, sondy pomiarowe lub czujniki. Informacje o alarmach wysyłane są niezwłocznie do systemu oraz opcjonalnie do wyznaczonych osób (e-mail, sms).
 • Obsługa wielu wydziałów lub firm, zarządzanie odbiorcami
  Skalowalność systemu. Rozrasta się wraz z rozwojem Twojej firmy i obsługą firm zewnętrznych.
 • Tworzenie pododbiorców
  Kontrola i zarządzenia podmiotami zewnętrznymi handlującymi paliwem z Twojej stacji.
 • Zaawansowane zarządzanie limitami
  Funkcja umożliwiająca personalizację sposobu pobrania paliwa przez poszczególnego kierowcę.
 • Eksport danych do systemów zewnętrznych - web service, API, CSV
  Funkcja umożliwiająca asymilację systemu z programami zewnętrznymi takimi jak np. systemy kontroli baku paliwa.
 • Dostosowywanie tabel
  Funkcja Quick View - Możliwość indywidualnego dopasowania prezentacji najważniejszych danych w systemie za pomocą kilku ruchów myszą.
 • Raporty sumaryczne wydań
  Szybki raport rozliczeniowy dla wydań paliwa z agregacją automatów , osób , maszyn, odbiorców.
 • Rabaty kwotowe dla odbiorców
  Możliwość wprowadzania upustów dla zewnętrznych odbiorców paliwa.
 • Rozliczanie wydań wg FIFO
  Podsystem Smart Accountant. Rozpoznaje, które wydanie paliwa nastąpiło z której dostawy. Umożliwia precyzyjne rozliczanie księgowe zakupionego paliwa.
 • Rekoncyliacja, czyli rozliczanie wydań w czasie dostawy paliw
  Pozwala na wydawanie paliwa – tankowania w czasie dostawy paliwa do zbiornika magazynowego. Pobrane paliwo w czasie dostawy doliczane jest do dostawy.
 • Automatyczny protokół przyjęcia dostawy w temp. referencyjnej + 15°C
  Generuje precyzyjny protokół dot. dostawy paliwa w temperaturze rozliczeniowej.
 • Automatyczne rozliczanie dostaw paliwa w temp. referencyjnej + 15°C
  Generuje precyzyjny dokument rozliczeniowy dot. dostawy paliwa.
 • Inwentaryzacja, rozliczenie inwentaryzacji
  Podsystem Stock Manager – Odpowiedzialny za automatyczne i proste przeprowadzenie inwentaryzacji za pomocą kilku kliknięć.
 • Rozliczenie braków niezawinionych
  Podsystem MMNL (Make Money Not Losses). Wykrywa niezawinione ubytki paliwa związane z błędami pomiarowymi urządzeń zainstalowanych na stacji, dzięki czemu można rozliczyć je jako koszt uzyskania przychodu, a nie stratę.
 • Gotowość wsparcia technicznego
  WSPARCIE TECHNICZNE tzw. HOT-LINE – oznacza stałą gotowość udzielenie porad dotyczących funkcjonowania systemu wydawania paliw, w tym porad dot. zarówno sprzętu jak i oprogramowania. Udzielenia odpowiedzi na pytania techniczne, przeprowadzenie konsultacji branżowych. Opcja dostępna w pakiecie VIP+.
 • Start

  40

 • Tak
 • Tak
 • Nie
 • Nie
 • Nie
 • Nie
 • Nie
 • Nie
 • Nie
 • Nie
 • Nie
 • Nie
 • Nie
 • Nie
 • Nie
 • Nie
 • Nie
 • Start+

  80

 • Tak
 • Tak
 • Nie
 • Nie
 • Nie
 • Nie
 • Nie
 • Nie
 • Nie
 • Nie
 • Nie
 • Nie
 • Nie
 • Nie
 • Nie
 • Nie
 • Nie
 • Kierownik stacji

 • Tak
 • Tak
 • Tak
 • Nie
 • Nie
 • Nie
 • Nie
 • Nie
 • Nie
 • Nie
 • Nie
 • Nie
 • Nie
 • Nie
 • Nie
 • Nie
 • Nie
 • VIP

 • Tak
 • Tak
 • Tak
 • Tak
 • Tak
 • Tak
 • Tak
 • Tak
 • Tak
 • Nie
 • Nie
 • Nie
 • Nie
 • Nie
 • Nie
 • Nie
 • Nie
 • VIP+

 • Tak
 • Tak
 • Tak
 • Tak
 • Tak
 • Tak
 • Tak
 • Tak
 • Tak
 • Tak
 • Tak
 • Tak
 • Tak
 • Tak
 • Tak
 • Tak
 • Tak
Tankowanie
Obsługa legalizowanych dystrybutorów z wyliczaniem błędów pomiarowych

40

80

KS

V

V+

Obsługa nielegalizowanych dystrybutorów

40

80

KS

V

V+

Podwójna lub potrójna identyfikacja

40

80

KS

V

V+

Opcja konieczności wprowadzenia: stanu licz. km, rbh lub innych danych

40

80

KS

V

V+

Opcja wyłączania kierowcom wyświetlania ilości tankowanego paliwa

40

80

KS

V

V+

Informacja o ilości wydanego produktu w temp. rzeczywisteja

40

80

KS

V

V+

Obsługa wielu produktów: ON, Pb, LPG, AdBlue i inne

40

80

KS

V

V+

Kod awaryjnego tankowania

40

80

KS

V

V+

Ustalanie PIN kodu przez kierowcę

40

80

KS

V

V+

Obsługa wielu automatów

40

80

KS

V

V+

Funkcja wskazująca zużycie paliwa

40

80

KS

V

V+

Licznik sumaryczny dystrybutora przy każdym tankowaniu

40

80

KS

V

V+

Obsługa tagów – kontrola wlewu

40

80

KS

V

V+

Kontrola przebiegu tankowania i wydajności dystrybutorów

40

80

KS

V

V+

Dodawanie tankowań ręcznych i zewnętrznych

40

80

KS

V

V+

Maszyny/Osoby
Edycja danych kart oraz zarządzanie pojazdami i kierowcami

40

80

KS

V

V+

Możliwość wymuszenia zmiany hasła i badanie siły hasła

40

80

KS

V

V+

Informacje i powiadomienia w panelu logowania

40

80

KS

V

V+

Raporty w PDF

40

80

KS

V

V+

Schematy logowania

40

80

KS

V

V+

Numer ewidencyjny i rejestracyjny maszyny

40

80

KS

V

V+

Wykres zużycia paliwa na dany pojazd

40

80

KS

V

V+

Obsługa wielu użytkowników + ustalanie poziomu dostępu

40

80

KS

V

V+

Obsługa dowolnej ilości kart

40

80

KS

V

V+

Zbiorniki
Graficzne wykresy stanów poziomu paliwa

40

80

KS

V

V+

Podgląd tabeli litrażowania zbiornika

40

80

KS

V

V+

Moduł zbiorniki, obsługa sond pomiarowych

40

80

KS

V

V+

Wydania paliw w temp. rzeczywistej i w + 15°C

40

80

KS

V

V+

Automatyczna rejestracja rozliczanie dostaw w temp. rzeczywistej i w + 15°C

40

80

KS

V

V+

Moduł przewidywania dostaw

40

80

KS

V

V+

Magazyn/Firma
Przeglądanie wydań

40

80

KS

V

V+

Podgląd lokalizacji na mapie

40

80

KS

V

V+

Moduł alarmy

40

80

KS

V

V+

Obsługa wielu wydziałów lub firm, zarządzanie odbiorcami

40

80

KS

V

V+

Tworzenie pododbiorców

40

80

KS

V

V+

Zaawansowane zarządzanie limitami

40

80

KS

V

V+

Eksport danych do systemów zewnętrznych - web service, API, CSV

40

80

KS

V

V+

Dostosowywanie tabel

40

80

KS

V

V+

Raporty sumaryczne wydań

40

80

KS

V

V+

Rabaty kwotowe dla odbiorców

40

80

KS

V

V+

Rozliczanie wydań wg FIFO

40

80

KS

V

V+

Rekoncyliacja, czyli rozliczanie wydań w czasie dostawy paliw

40

80

KS

V

V+

Automatyczny protokół przyjęcia dostawy w temp. referencyjnej + 15°C

40

80

KS

V

V+

Automatyczne rozliczanie dostaw paliwa w temp. referencyjnej + 15°C

40

80

KS

V

V+

Inwentaryzacja, rozliczenie inwentaryzacji

40

80

KS

V

V+

Rozliczenie braków niezawinionych

40

80

KS

V

V+

Nielimitowane wsparcie techniczne

40

80

KS

V

V+

* Dotyczy pojedynczej stacji, dla sieciowych od Start +
** Zalecane posiadanie „Normy Zakładowej Braków Niezawinionych” – więcej o PetroManager 15+

Oferujemy także możliwość wykupienia licencji na własność (brak opłat licencyjnych), która umożliwia instalację pełnej wersji oprogramowania na własnym serwerze lub pozostawienia instalacji na naszych serwerach (opłata hostingowa). Dotyczy tylko pakietu VIP plus