23 Tankomaty w kopalniach kruszyw

Wdrożenie 23 PetroMATów z serii Pro w jednej z największych grup kapitałowych polskich firm rodzinnych. Instalacja i uruchomienie automatycznych stacji paliw w firmach zajmujących się wydobyciem i produkcją kruszyw, budową dróg, produkcją betonu, kostki brukowej, prefabrykatów i mieszanek mineralno-asfaltowych oraz wydobyciem siarki, głównie w Polsce południowo-wschodniej. Całość zarządzana przez najnowsze chmurowe oprogramowanie PetroManager wer. 2021.