PKS Chojnice

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
Chojnice Sp. z o.o.
ul. Drzymały 10, 89-600 Chojnice

31.10.2008 r.

LIST REFERENCYJNY

Firma PetroConsulting s.c. P.Chmielecki, S.Kobyliński, A.Szymański z Grudziądza w czerwcu 2007 roku przeprowadziła na naszej stacji paliw w Chojnicach instalację i wdrożenie Systemu Automatycznego Administrowania Paliwami PetroManager.

Zastosowanie automatycznego systemu wydawania paliw znacznie usprawniło pracę stacji paliw oraz umożliwiło szybsze i dokładniejsze rozliczanie pobieranego paliwa, przyczyniło się to do redukcji zużycia paliw i obniżenia kosztów.

Pozytywne skutki wdrożenia Systemu zaowocowały w lutym 2008 r. postanowieniem o zakupie drugiego Systemu dla naszej placówki terenowej w Tucholi.

Prace zostały wykonane solidnie i zgodnie z ustaleniami, ponadto stwierdzamy, że serwis świadczony przez firmę PetroConsulting charakteryzuje się solidnością i sprawnym działaniem.

Na dzień dzisiejszy stwierdzamy z całą stanowczością, że wybór firmy PetroConsulting był wyborem jak najbardziej trafnym, a System PetroManager możemy śmiało polecić wszystkim firmom transportowym jako niezawodne narzędzie służące do kontroli wydanego paliwa w zakładowej stacji paliw.

Niniejszym listem polecamy PetroConsulting s.c. z Grudziądza jako profesjonalną firmę zajmującą się automatyką i wyposażeniem stacji paliw.

PREZES ZARZĄDU
Stanisław Kosidowski