J&S ENERGY S.A.

 

J&S ENERGY S.A.

Stobno, dnia 22 marca 2013 r.

LIST REFERENCYJNY

Wybór firmy PetroConsulting na dostawcę, a także wykonawcę systemów sygnalizacji wycieku oraz monitorowania stanów magazynowych paliw ciekłych w trzech bazach paliw J&S ENERGY S.A. nie był przypadkowy. Korzystając z udokumentowanego, wieloletniego doświadczenia firmy PetroConsulting w projektowaniu i wdrażaniu oprogramowania i automatyki stacji paliw zdecydowaliśmy się na wybór tej właśnie firmy na wykonawcę dostosowania do aktualnych wymagań prawnych użytkowanych baz paliw.

W założeniach projektowych systemu monitorującego PetroManager MP najważniejszą dla nas cechą była jego uniwersalność. Dzięki temu możemy korzystać z tego rozwiązania w bardzo różnych zastosowaniach. Oprogramowanie PetroManager MP zostało połączone z najnowocześniejszą technologią dotykową. Duży ekran dotykowy i graficzne przedstawienie zbiorników jest wygodnym sposobem przeglądania danych pobieranych z całego pola zbiornikowego. Pulpit sterujący umożliwia podgląd statusu paliwa (wraz z definiowanymi przez nas stanami alarmowymi). Po dotknięciu wskazuje szczegóły pojedynczego zbiornika. Wysokość lustra magazynowanego paliwa, jego temperaturę i pojemność w temperaturze referencyjnej, a także ewentualny poziom wody w zbiorniku.

Zbiorniki baz paliw są monitorowane sondami magnetostrykcyjnymi z pomiarem temperatury. Pozwala to na dokładne przeliczanie objętości paliwa do temperatury referencyjnej. System odpowiada też za spełnienie norm środowiskowych, nadzoruje stan piezometrów w geomembranach oraz stan tac przeciwrozlewczych. W ten sposób sprawdza, czy nie doszło do wycieku węglowodorów. Do tego celu użyte zostały czujniki cieczy sygnalizujące rodzaj cieczy (woda/ropopochodne), czujniki oparów oraz czujniki cieczy do piezometrów. W razie wycieku PetroManager MP podniesie alarm wizualny oraz dźwiękowy. Może też wysłać powiadomienie mailem do grupy osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo baz.

Wszystkie zrealizowane systemy zostały uzgodnione, dopuszczone do stosowania i odebrane z wynikiem pozytywnym przez Urząd Dozoru Technicznego.

Firmę PetroConsulting cechuje fachowość i profesjonalizm w działaniu. Zlecone prace realizowane są rzetelnie i terminowo. Firma posiada niezbędne uprawnienia oraz wyposażenie umożliwiające świadczenie usług na najwyższym poziomie. Wszystko zgodnie z wymogami ochrony środowiska, przeciw pożarowymi, a także BHP.

PetroConsulting jest w pełni dyspozycyjny i elastycznie reaguje na potrzeby zleceniodawcy, jest solidnym, sprawdzonym, doświadczonym i godnym polecenia Partnerem.

KIEROWNIK
ds. Eksploatacji Baz Paliw
Andrzej Wojewski