Baltchem S.A. Szczecin

 

BALTCHEM S.A. Zakłady Chemiczne w Szczecinie

Szczecin, 7 luty 2017

LIST REFERENCYJNY

Niniejszym polecamy PetroConsulting Sp. z o.o. jako solidną i profesjonalną firmę z zakresu automatyki obiektów do magazynowania i przeładunku paliw ciekłych. Wysoki poziom praktycznej wiedzy pracowników grudziądzkiej firmy oraz jej wysokie standardy usług budzą nasze uznanie i szacunek.

Przedmiotem współpracy z PetroConsulting Sp. z. o.o. było wykonanie opomiarowania magazynowych zbiorników wielkogabarytowych (do 22 m wysokości) w naszym morskim terminalu paliw w Szczecinie. Firma z Grudziądza dokonała tego przy użyciu amerykańskich sond elastycznych MTS.  Każda z dziewięciu sond została podłączona do zaprojektowanej i wykonanej przez PetroConsulting centralki Tank Monitor, odpowiedzialnej za zbieranie danych i transmisję ich na serwer. Zarządzanie sondami jest czysto intuicyjne i opiera się na wykorzystaniu autorskiego oprogramowania firmy – PetroManager NET.

Z pełną odpowiedzialności polecamy innym inwestorom firmę PetroConsulting z Grudziądza jako sprawdzonego i sumiennego Partnera, który nie boi się wprowadzać w życie innowacyjnych rozwiązań, wyznaczających wyższe standardy kontroli nad stanami magazynowanych paliw ciekłych.

PREZES ZARZĄDU

Piotr Adamowicz