fbpx

Energoport w Rybniku

Zadanie: Modernizacja zbiornika paliw, Instalacja Systemu kontrolno-pomiarowego, Montaż dystrybutora paliw z instalacją technologiczną ssącą i zlewową, Instalacja Systemu PetroManager Office obsługującego dystrybutor paliw i dwa autonalewaki: jeden do tankowania cystern samochodowych, drugi do tankowania lokomotyw.

Właśnie obsługa wysokowydajnych nalewaków paliwa stanowiła prawdziwe wyzwanie, gdyż klient posiadał urządzenia ADAST wyposażone w stare liczniki mechaniczne z pulsatorem. Problem w tym, że aby sprostać zadaniu nie wystarczyło jedynie zliczać impulsy, ale należało wyposażyć nalewaki w kompletny system automatyki kompatybilny z dystrybutorami i dający jednocześnie możliwość precyzyjnej kalibracji wskazań.

W tym celu od podstaw zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy moduły UCM (Universal Calculator Module). Moduły zapewniły nalewakom pełną funkcjonalność elektronicznych liczydeł dystrybutorów także w zakresie czujnika podniesienia pistoletu (ramienia nalewaka) oraz totalizerów. Umożliwiły jednocześnie bardzo dokładne ( do 1/1000000) określenie dawki przypadającej na 1 impuls z pulsatora, a to umożliwia precyzyjną kalibrację wskazań względem przepływomierza. Ta cecha pozwala na stosowanie tych modułów do wielu różnych typów nalewaków, także w obrębie jednej i tej samej instalacji (klient posiadał jeden nalewak o wydajności 800, a drugi 1200 litrów/min).
Natomiast wyposażenie modułów UCM w układy wyjściowe zgodne ze standardem przemysłowym RS-485, umożliwiło przesyłanie danych na znaczne odległości oraz budowę magistrali danych. Dzięki temu wyposażony w nowe cechy System PetroManager oba nalewaki mógł traktować jak dwa kolejne dystrybutory. Właśnie, nowe cechy PetroManagera i wymagający klient powodowały, że trzeba było wykazać się wiedzą, doświadczeniem, doskonałą organizacją i profesjonalizmem.

System musiał integrować obsługę: dystrybutora paliw (Petrotec), dwa różne autonalewaki, dwa terminale dostępowe (odrębny dla lokomotyw, odrębny dla autocystern) i system kontrolno-pomiarowy (Veeder-Root) w taki sposób, aby użytkownik na wyjściu otrzymywał automatycznie bilans paliw za wybrany okres i to z uwzględnieniem dwóch niezależnych układów pomiarowych, a to wszystko wprost na komputerze prezesa. Po jednej stronie automatycznie rejestrowane dostawy minus przyrost zapasu, a po drugiej ilość wydanego paliwa wykazana przez nalewaki i dystrybutor potwierdzona odczytami systemu kontrolno-pomiarowego zbiorników.

Energoport Rybnik, obecnie DB Schenker – zobacz zdjęcia

To zadanie, jeszcze bardziej skomplikowane niż inne, również udało się wykonać w pełni profesjonalnie. Wszystko funkcjonuje prawidłowodo dziś, a klient szczerzepoleca nasze usługi.