Wykonanie opomiarowania zbiorników w bazie Baltchem w Szczecinie

Wykonanie opomiarowania zbiorników w bazie Baltchem w Szczecinie (produkty naftowe klasy I i III) z użyciem sond elastycznych MTS model MG Flexible (produkcja amerykańska). Sondy mają możliwość pomiaru zarówno produktu, wody jak i temperatury. Dzięki elastycznym elementom pomiarowym, mogą zostać wykorzystane w zbiornikach wielkogabarytowych do 22m wysokości. Każda sonda została podłączona do modułu Tank Monitor odpowiedzialnego za zbieranie danych i transmisję ich do „chmury obliczeniowej”. Całością zarządza oprogramowanie webowe – PetroManager NET.