Wdrożenie 15 automatów w sieci Automatycznych Terminali Paliw dla firmy ORLEN Paliwa

15 automatów do wydawania paliw dla sieci ATP jednego z czołowych hurtowych dostawców paliw, jakim jest ORLEN Paliwa. Całość przedsięwzięcia polegała na gruntownej przebudowie naszych automatów i dostosowaniu ich do wygórowanych wymogów klienta oraz na opracowaniu nowego zaawansowanego systemu informatycznego, ściśle współpracującego z istniejącym, w ORLEN Paliwa, systemem obsługi klientów. Dopełnieniem instalacji było zastosowanie systemu kontrolno-pomiarowego w oparciu o mierniki poziomu DIGIMAG. Sieć Automatycznych Terminali Paliw – w skrócie ATP – firmy ORLEN Paliwa to automatyczny system dystrybucji paliw oferujący olej napędowy.