Trzy automatyczne stacje paliw dla firmy ALBA oferującej usługi odbioru odpadów

PetroMATy zarządzanie programem PetroManager funkcjonują w trzech oddziałach firmy ALBA: w Dąbrowie Górniczej, w Chrzanowie oraz we Wrocławiu. Firma ALBA oferuje usługi odbioru odpadów na terenie całej Polski.