Systemy stacji naziemnych i mobilna zarządzanych przez PetroManager NET – Pack Druk – Agropol

Razem z firmą Petro-Box z Olsztyna dostarczyliśmy cztery systemy dla 3 stacji naziemnych i jedno rozwiązanie mobilne. Wszystko zarządzane poprzez PetroManager NET.