Nowy dystrybutor paliw i modernizacja stacji – TSM Toruń

Toruńska Spółdzielnia Mleczarska w Toruniu część OSM Łowicz – PetroManager NET, nowy dystrybutor paliw, sonda pomiarowa, rurociągi oraz modernizacja zbiornika na dwupłaszczowy.