Monitoring poziomu paliwa dla trzech baz paliwowych firmy J&S Energy

Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie monitoringu trzech baz paliw. System PetroManager MP odpowiada w bazach przede wszystkim za spełnienie norm środowiskowych i technicznych wymaganych prawem. Struktura systemu jest zbudowana z 36 magnetostrykcyjnych sond pomiarowych i 28 czujników różnego typu. Dzięki nim system nadzoruje poziom paliw w zbiornikach oraz przestrzeń międzydenną, piezometry, wanny wychwytowe i studzienki zlewowe sprawdzając czy nie doszło do wycieku węglowodorów.