Automatyka nalewaków do lokomotyw i cystern oraz dystrybutor – DB Schenker

Poprzednio Energoport przy Przedsiębiorstwie Transportu Kolejowego i Gospodarki Kamieniem S.A., obecnie DB Schenker. Automatyka dwóch nalewaków do lokomotyw i cystern. Automat + dystrybutor do wydawania paliw na potrzeby własne, modernizacja zbiornika paliw i instalacja sond pomiarowych.