Automatyka dla 5 stacji paliw, 20 hurtowni, 4 sklepów i blisko 8000 kart zbliżeniowych w OSM Łowicz

Wdrożenie na pięciu stacjach paliw systemu PetroManager NET. Dwie stacje zlokalizowane w siedzibie głównej w Łowiczu, po jednej w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej MONA w Koninie, Toruńskiej Spółdzielni Mleczarskiej w Toruniu i Spółdzielni Mleczarskiej „ZORINA” w Kutnie.
Kolejnym etapem było wdrożenie rozbudowanego systemu wspomagania sprzedaży. Ponadto dostarczyliśmy nowe dystrybutory paliw, sondy pomiarowe i rurociągi oraz łącznie z firmą TAKO z Tarnowskich Gór przeprowadziliśmy modernizację zbiorników na dwupłaszczowe.