Automaty do wydawania paliw i AdBlue w firmie Transhand Słubice

Przedsiębiorstwo Transportowo – Handlowe „TRANSHAND” Słubice Dostawa i uruchomienie Systemu PetroManager NET w wersji serwerowej do obsługi trzech typów dystrybutorów: Petrotec i MM Petro do paliw oraz Adast do AdBlue z wykorzystaniem dwóch terminali działających jako master i slave.