PU-H Sp.J. “BIS” Bralin

 

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE
„BIS” Józef Szyszka i Jerzy Szyszka
63-640 Bralin, ul. Namysłowska 7
NIP 619-00-10-340

LIST REFERENCYJNY

W imieniu Przedsiębiorstwa Usługowo Handlowego „BIS” s.j. Józef Szyszka i Jerzy Szyszka, potwierdzam, iż korzystamy z usług firmy PetroConsulting s.c. od wielu lat. Nasza firma hurtowa sprzedaż paliw i w codziennej pracy ważne jest utrzymanie stałej kontroli nad obrotem paliwa. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest system PetroManager NET oraz PetroManager MP NET, który daje nam pełną możliwość zdalnego podglądu danych o magazynowanym paliwie. Jest to dobre źródło informacji, bardzo skuteczne narzędzie kontroli nad paliwem. Polecamy ten system innym firmom, ponieważ jest to pewne źródło informacji.

Właściciel
Jerzy Szyszka