PRI Głubczyce – list referencyjny

 

Przedsiębiorstwo Robót
Inżynieryjnych Głubczyce

Głubczyce 12.03.2020 r.

List referencyjny

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk pragnie wyrazić swoje zadowolenie z fachowego, kompleksowego doradztwa oraz wysokiej jakości usług oferowanych przez firmę PetroConsulting Sp. z o.o. z Grudziądza. Na każdym etapie opracowania projektu czy realizacji zamówienia otoczeni byliśmy opieką specjalistów, których głównymi atutami jest wiedza, kompetencja i profesjonalizm.

Wynikiem prowadzonych konsultacji była decyzja o konieczności modernizacji stacji paliw, wykorzystywanej na potrzeby własne, zgodnie z prowadzoną działalnością. Umowa zakładała demontaż starych, wysłużonych dystrybutorów oraz instalację automatu do tankowania PetroMAT MAXI, podłączonego do dwóch istniejących zbiorników stalowych wraz z sondą magnetostrykcyjną, pozwalającą na bieżąco kontrolować gospodarkę paliwową. Dodatkowo doposażyliśmy naszą stację w zbiornik mobilny wraz z automatem PetroMAT MIDI oraz sondą hydrostatyczną, pozwalając tym samym na uzupełnienie paliwa kierowcom, bez niepotrzebnych przestojów czy dojazdów do stacji paliw.

Wdrożenie autorskiego oprogramowania PetroManager, obsługującego automaty PetroMAT, jako narzędzie kontroli gospodarki paliwowej znacznie usprawniło pracę naszej stacji oraz umożliwiło szybsze i dokładniejsze rozliczanie pobieranego paliwa. Niewątpliwie przyczyniło się to do redukcji zużycia paliw i obniżenia kosztów. System PetroManager jest kompatybilny z zamontowanymi sondami pomiarowymi, co jeszcze bardziej podnosi jego walory.

Modernizacja przebiegała sprawnie i z należytą starannością. Polecamy system PetroManager jako niezawodne narzędzie służące kontroli i rozliczania wydanego paliwa w wewnątrzzakładowej stacji paliw oraz firmę PetroConsulting Sp. z o.o. jako solidnego i godnego zaufania partnera handlowego.

Z poważaniem
Adrian Bąk

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk
48-100 Głubczyce, ul. Sosnowiecka 11
NIP 748-000-03-79
tel./fax 77 471-03-05

INŻYNIERIA DROGOWA – INŻYNIERIA MOSTOWA – INŻYNIERIA KANALIZACYJNA – INŻYNIERIA HYDROTECHNICZNA

www.priglubczyce.pl e-mail: priglubczyce@interia.pl