PKP CARGO LOGISTICS

 

Gdynia, dnia 26.03.2013r.

PKP Cargo Logistics
Północny Zakład Spółki
Dział Zaopatrzenia
i Gospodarki Materiałowej w Gdyni

LIST REFERENCYJNY

Pod koniec ubiegłego roku we współpracy z firmą PetroConsulting i Robex otrzymaliśmy kolejną partię zbiorników wraz z terminalem PetroMAT, który został zainstalowany w osobnej zamykanej szafie mocowanej od czoła zbiornika. Szafa stanowi również obudowę dla dystrybutora marki Petrotec, dziesięciometrowego węża na zwijaku i rozdzielni elektrycznej. Miejsce instalacji zabezpiecza sprzęt przed wpływem warunków atmosferycznych, dostępem osób niepowołanych i, co ważne dla klienta, umożliwia zaplombowanie całości. PetroMAT realizuje standardowe funkcje terminala dostępu:

  • rejestracja wydań uprawnionym osobom
  • przeliczanie całego obrotu paliwem do temperatury 15 stopni
  • rejestracja dostaw
  • nadzorowanie stanu zbiornika (poziom paliwa, pojawienie się wody, monitoring szczelności)
  • kontrola przebiegu tankowania
  • oraz podgląd stanu zbiornika bezpośrednio na wyświetlaczu funkcyjnym.

We wdrażanym projekcie wykorzystane zostały legitymacje służbowe pracowników jako identyfikatory – pozwoliło to na większą integrację wszystkich systemów używanych w PKP Cargo i obniżyło koszty wdrożenia. Jako identyfikatory krzyżowe zostały użyte karty RFID, które docelowo zastąpi układ PetroFlota – prowadzimy w tej sprawie rozmowy i testujemy rozwiązanie na kilku lokomotywach. W obecnej chwili trwają ostatnie odbiory wewnętrzne – po ich wykonaniu będziemy dysponować całą siecią zbiorników nadzorowanych z jednego pulpitu administratora. Rozwiązanie takie pozwala lepiej planować dostawy paliwa do poszczególnych Zakładów Spółki, nadzorować wydawanie paliwa, sprawdzać jego zużycie przez lokomotywy w poszczególnych dniach pracy i zrezygnować z prowadzenia części dokumentacji papierowej.

PKP CARGO jako drugi kolejowy, pod względem masy i wielkości pracy przewozowej, przewoźnik towarów w Unii Europejskiej nie mogliśmy pozwolić sobie na wybór podrzędnego rozwiązania. Wybór PetroConsulting i PetroMAT jako sterownika dystrybutora i centralka systemu monitorującego oraz PetroManagera NET pozwoliła obniżyć koszty obsługi tankowania i uszczelni obrót paliwem. Z przyjemnością oraz pełną odpowiedzialnością polecamy firmę PetroConsulting z siedzibą w Grudziądzu jako godnego partnera handlowego posiadającego ogromny potencjał wiedzy w zakresie branży paliwowej.

ZASTĘPCA DYREKTORA ZAKŁADU

DS. EKONOZNO-FINANSOWYCH

Romualda Janowska