Miejski Zakład Komunikacji w Starachowicach

 

MZK Starachowice

Starachowice dn. 27.10.2008 r.

LIST REFERENCYJNY

Niniejszym listem polecamy usługi świadczone przez Firmę PetroConsulting s.c. P.Chmielecki, S.Kobyliński, A.Szymański z Grudziądza jako profesjonalną firmę zajmującą się automatyką, wyposażeniem i modernizacją stacji paliw.

W październiku 2007 z firmą PetroConsulting zawarliśmy umowę na dostawę i instalację dystrybutorów paliw marki Petrotec, Systemu Automatycznego Administrowania Paliwami PetroManager oraz uruchomienie automatyki dystrybutorów w połączeniu z programem SYMFONIA,

Instalację na stacji paliw zakończono w listopadzie 2007 roku, która przebiegła sprawnie i bez opóźnień.

Szczególną uwagę zwracaliśmy na organizację prac pozwalającą na nieprzerwaną możliwość korzystania ze stacji paliw. Wszystkie prace wykonano fachowo i z należytą starannością.

Wdrożenie Systemu PetroManager pozwoliło naszej firmie precyzyjnie określić zużycie paliw płynnych w naszym przedsiębiorstwie, a tym samym znacznie je zredukować.

Na podstawie sposobu realizacji zadania potwierdzamy wysoki stopień fachowości i dobrej organizacji firmy PetroConsulting. Po roku od instalacji Systemu PetroManager i systemu automatyki z całą odpowiedzialnością stwierdzamy, że Firma PetroConsulting z Grudziądza jest profesjonalną firmą zajmującą się automatyką stacji paliw, która w pełni zasługuje na rekomendację.

Z poważaniem Dyrektor ds. Technicznych

mgr inż. Zbigniew Judasz 

Miejski Zakład Komunikacyjny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 27-200 Starachowice, ul. Radomska 53, REGON 292368067, NIP 664-19-13-476, KRS 0000171619