Miejski Zakład Komunikacji w Lesznie

 

Miejski Zakład Komunikacji
ul. Leśna 4, 64-100 Leszno
NIP 697-001-87-59

Leszno, dnia 12 marca 2010 r.

LIST REFERENCYJNY

W ramach zawartej umowy firma PetroConsulting s.c. P.Chmielecki, S.Kobyliński, A.Szymański mająca swą siedzibę w Grudziądzu przy ul. Makowej 16 zainstalowała i uruchomiła na stacji paliw Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie przy ul. Leśnej 4 system bezobsługowego wydawania paliw płynnych – oleju napędowego i benzyny Pb-95 tj – wraz z oprogramowaniem pozwalającym na kompleksowe rozliczenie wydanego paliwa poszczególnym odbiorcom jednostek gospodarki uspołecznionej. Wspomnimy system nieprzerwanie i bezawaryjnie funkcjonuje od trzech lat, bez względu na występujące warunki środowiskowe, w jakich przyszło mu funkcjonować. Wszelkie kontakty z pracownikami fumy PetroConsulting s.c związane bezpośrednio z funkcjonowaniem przedmiotowego systemu, jego rozbudową i bieżącym serwisowaniem nie natrafiają na żadne trudności dzięki fachowej, milej, wykonywanej z pełnym zrozumieniem potrzeb Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie obsługi ze strony pracowników tej Firmy. Firma PetroConsulting s.c spełniając nasze oczekiwania, jest godnym polecenia partnerem.

Współpracę z tą firmą polecamy wszystkim tym, którzy poszukują solidnie wykonującego swoją pracę wykonawcy.

Z poważaniem
Bolesław Poślednik