ENERGOPORT – Rybnik, obecnie DB CARGO

 

ENERGOPORT SP. Z O.O. 44-251 RYBNIK, UL. KŁOKOCIŃSKA 51
e-mail: biuro@energoport.pl • www.energoport.pl tel. +48 32/739 49 80 do 85,

Rybnik 19.03.2007 rok

REFERENCJE

Z przyjemnością zaliczamy się do grona zadowolonych klientów firmy PetroConsulting s.c. Poziom usług, jakie oferuje PetroConsulting, uznajemy za w pełni profesjonalny i wykonywany z należytą starannością. Firma PetroConsulting była głównym wykonawcą modernizacji stacji paliw zlokalizowanej na terenie bazy paliw firmy ENERGOPORT Sp. o.o., ul. Kłokocińska 51 w Rybniku.
Modernizacja obejmowała:
– nałożenie drugiego płaszcza w podziemnym zbiorniku magazynowym,
– dostawę i montaż automatycznego systemu pomiaru poziomu paliwa w zbiorniku,
– montaż instalacji ssącej i zlewowej,
– dostawę i instalację dystrybutora paliw,
– dostawę i montaż Systemu Automatycznego Wydawania Paliw SAW-100

Modernizacja stacji paliw przebiegała sprawnie i bez opóźnień, a wszystkie prace wykonano z należytą starannością.
Wdrożenie Systemu SAW-100 pozwoliło naszej firmie precyzyjnie określić zużycie paliw płynnych w naszym przedsiębiorstwie, a tym samym znacznie je zredukować.
Na podstawie sposobu realizacji zadania potwierdzamy wysoki stopień fachowości i dobrej organizacji firmy PetroConsulting s.c. Na dzień dzisiejszy stwierdzamy z całą stanowczością, że wybór firmy PetroConsulting był wyborem jak najbardziej trafnym, a System SAW-100 możemy śmiało polecić wszystkim firmom transportowym jako niezawodne narzędzie służące do kontroli wydanego paliwa w zakładowej stacji paliw.
Niniejszym pismem polecamy firmę PetroConsulting s.c. z Grudziądza jako profesjonalną firmę zajmującą się automatyką i modernizacją stacji paliw.

ENERGOPORT Sp. z o.o.

PREZES ZARZĄDU
Sebastian Musiolik