Klasą samą w sobie jest zaawansowany MODUŁ LIMITÓW, który dzieli się na:

 • limity stałe, które nie podlegają zużyciu (np. limit polegający na tym, że karta jest ważna w określone dni tygodnia) lub są odnawialne (np. limit pozwalający zatankować określoną wartość produktu w tygodniu);

 • limity zmienne (zużywalne), w których przypisuje się określoną wartość lub ilość produktu.

W przypadku kart limity mogą pochodzić z kilku źródeł:

 • limity dla karty,

 • limity dla grup kart, w których jest dana karta (każda grupa traktowana jest jako osobne źródło),

 • limity dla tagu, umieszczonego na wlewie paliwa maszyny,

 • limity dla odbiorcy, do którego należy karta.

Limity stałe

 • Od kiedy karta jest aktywna

 • Do kiedy karta jest aktywna

 • W jakie dni tygodnia karta jest aktywna

 • Ile minut po pierwszym użyciu karta jest ważna

 • Codziennie od jakiej godziny karta jest ważna

 • Codziennie do jakiej godziny karta jest ważna

 • Jaką ilość produktu można zatankować w ciągu jednego wydania

 • Jaką ilość produktu można zatankować w ciągu 24 godzin

 • Jaką ilość produktu można zatankować w ciągu jednego dnia

 • Jaką ilość produktu można zatankować w ciągu jednego tygodnia

 • Jaką ilość produktu można zatankować w ciągu jednego miesiąca

 • Jaką wartość produktu można zatankować w ciągu jednego wydania

 • Jaką wartość produktu można zatankować w ciągu 24 godzin

 • Jaką wartość produktu można zatankować w ciągu jednego dnia

 • Jaką wartość produktu można zatankować w ciągu jednego tygodnia

 • Jaką wartość produktu można zatankować w ciągu jednego miesiąca

 • W jakich dystrybutorach można używać karty.

 • Na jakich stacjach można używać karty.

 • Jakie produkty można tankować.

 • Pozwala nadać karcie przynależność do grupy opisanej identyfikatorem numerycznym, która powoduje, że oprócz spełnienia warunków opisanych w schemacie logowania karty, dodatkowo wszystkie karty użyte do jednej transakcji (np. karta osobista + karta maszyny) muszą mieć ustawiony ten limit na tę samą wartość identyfikatora numerycznego.

 • Jeśli wykonywana jest transakcja tą kartą i ma ona jednocześnie ustawiony limit „Tylko razem z kartami z tej samej grupy” to wówczas automat na stacji zadba o to, żeby na tej stacji mogła odbywać się jednocześnie tylko jedna transakcja z użyciem kart używających tego identyfikatora numerycznego grupy

Limity zmienne (zużywalne)

Całkowita ilość produktu, czyli Ilość produktu, którą można tankować łącznie we wszystkich transakcjach.

Całkowita wartość produktu, czyli wartość produktu, którą można tankować łącznie we wszystkich transakcjach.