PetroMaster gromadzi olbrzymie ilości danych dotyczących wszystkiego, co jest związane z paliwami w firmie. Na bieżąco analizuje te dane i dostarcza kadrze zarządzającej najdokładniejszych informacji koniecznych do podejmowania optymalnych decyzji w sferze zarządzania paliwem. Ktoś może zapytać, a co za kluczowe decyzje podejmuje się w tej sferze? Ano takie:

 • kiedy zamówić dostawę,
 • jak dużo paliwa zamówić,
 • gdzie zamówić i po jakiej cenie,
 • o jakiej porze najlepiej przyjmować dostawę,
 • czy ewentualne braki w dostawie są do przyjęcia, czy też może składać reklamację,
 • jak księgowo zakwalifikować ewentualne braki (koszt czy strata),
 • czy różnice inwentaryzacyjne są dopuszczalne,
 • jak księgować te różnice (koszt czy strata),
 • jak logistycznie zaplanować tankowanie maszyn (minimalizacja czasu tankowania),
 • ustalenie optymalnej normy zużycia paliwa dla każdej maszyny,
 • czy wykonać konserwację urządzeń na stacji paliw,
 • jaki zakres ma mieć konserwacja,
 • w jakiej części VAT z dostawy możemy odliczyć tylko w 50%,
 • czy gospodarkę paliwową prowadzimy zgodnie z przepisami,
 • wybór dostawcy paliwa.

Jak widać tylko pozornie gospodarka paliwowa w firmie to zagadnienie marginalne. Podejmowanych jest tutaj wiele decyzji, które mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania firmy, jej wyniku finansowego, konkurencyjności, sprawności oraz bezpieczeństwa i pewności działania, tak operacyjnego jak i prawnego.

PetroMaster daje w tym zakresie swoim użytkownikom ogromną przewagę. Analizuje miliony danych gromadzonych przez cały okres pracy. A działa przecież 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. To sprawia, że nowe dane napływające z automatów już na etapie ich zapisu do bazy są poddawane weryfikacji statystycznej. Na tej podstawie uzyskiwane są pierwsze informacje dotyczące głównie sprawności urządzeń na stacji paliw. Dostajemy niejako prognozę tego, co może się zdarzyć. System daje więc możliwość podjęcia decyzji wyprzedzających – mamy szansę nie dopuścić do ewentualnej awarii.

Dalej mamy analizy porównawcze. To one są podstawowym źródłem informacji w zakresie ogólnie pojętej ekonomiki i optymalizacji paliwowej. Czyli mówiąc wprost, od decyzji na tym polu będzie zależało, czy koszty firmy będą rosły, czy malały. A mając dobre, rzetelne i przede wszystkim najświeższe informacje, będziemy w stanie podejmować trafne decyzje.

PetroMaster to także modelowanie – absolutny szczyt jeżeli chodzi o poziom analizy danych. A krótko mówiąc, jest to odpowiedź na pytanie „… co by było gdyby…?”. Dotychczas takie rozwiązania spotykane były tylko w bankowości i ubezpieczeniach. Ale teraz my umożliwiamy wykorzystanie ich także w gospodarce paliwowej.

I wreszcie analizy księgowe – to, co nieraz zajmuje kilka dni żmudnego liczenia, system dostarcza dosłownie w jednej chwili. Bez obawy, że gdzieś wkradła się jakaś pomyłka rachunkowa, że coś się przeoczyło. Dosłownie – informacja na jeden przycisk i to natychmiast. A księgowa ma pewność, że sprawozdania są prawidłowe i zgodne z prawem.

Oprogramowanie PetroManager automatycznie wykonuje bardzo dużo raportów. Najnowszy dodatkowy moduł, czyli PetroManager 15+ wykona nawet pełną inwentaryzację z wyliczeniem ubytków normatywnych z odpowiednimi dokumentami. Wszystko dosłownie na jeden przycisk i to natychmiast. Pozostaje jednak pewna sfera, do której konieczni są żywi ludzie. Tą sferą jest analiza i interpretacja. Obowiązujące przepisy w niektórych aspektach pozostawiają wiele niedomówień, które mogą być inaczej, niż zakładamy, zinterpretowane przez urzędy państwowe. Dlatego oferujemy pełne wsparcie w wykonaniu analiz, interpretacji danych z przedstawieniem stosownych dokumentów. Posiadamy specjalistów w dyscyplinach powiązanych z szeroko rozumianym magazynowaniem, dystrybucją i rozliczaniem paliwa.

ZAPRASZAMY