Tank Monitor to kolejne urządzenie, zaprojektowane i wyprodukowane przez naszą firmę. Centralka odpowiada na bieżące zapotrzebowanie rynku na przemysłowe zbieranie i przesyłanie danych z miejsc trudno dostępnych: od pojedynczych zbiorników poprzez całe bezobsługowe stacje paliw aż do wielkogabarytowych zbiorników w bazach i składach paliw. Urządzenie posiada własny moduł GPRS wraz z anteną, CPU, zasilacz, moduł serwisowy BlueTooth do połączenia ze specjalną aplikacją dla serwisu oraz szczelną obudowę. Tank Monitor może być z powodzeniem stosowany w strefach zagrożonych wybuchem EX.

Urządzenie można podłączyć do praktycznie każdego, znanego i współcześnie stosowanego urządzenia pomiarowego dla zbiorników paliwa lub innego medium, np. metanolu. Tank Monitor zbiera dane pochodzące z sond pomiarowych, interpretuje je i przetwarza, a następnie za pomocą kanału GSM przesyła dane na dedykowany serwer. Tam na udostępnionej aplikacji webowej PetroManager podlegają dalszej analizie przez uprawnione do tego osoby, które mogą znajdować się w dowolnym miejscu z dostępem do internetu.

Tank Monitor posiada także dodatkowe wejście cyfrowe, do którego możemy podłączyć np. czujnik wycieku. Po uruchomieniu się czujnika, sygnał alarmowy przesyłany jest za pomocą centralki na serwer Klienta.

Opracowane przez PetroConsulting centralki Tank Monitor po raz pierwszy zostały wykorzystane na terenie wielkogabarytowej bazy paliw oraz innych związków chemicznych, należącej do firmy Baltchem S.A. Zakłady Chemiczne w Szczecinie. Na zbiornikach o wysokości nawet 22 metrów, do Tank Monitorów podłączyliśmy specjalistyczne, pierwszy raz stosowane w Polsce, elastyczne sondy pomiarowe Tank Slayer produkcji amerykańskiej.

Dzięki centralkom Tank Monitor wszystkie dane przesyłane są na dedykowany serwer, do którego, bezpośrednio ze swojego biura, logują się zdalnie osoby odpowiedzialne za zbiorniki. Dzięki takiemu rozwiązaniu oraz technologii „ustaw i zapomnij” zredukowano do minimum potrzebę wchodzenia na zbiornik, zwiększając w ten sposób bezpieczeństwo oraz wygodę pracowników firmy Baltchem.

Obecnie Tank Monitor doskonale współpracuje z najbardziej popularnymi sondami pomiarowymi dostępnymi na rynku. Dzięki temu umożliwia łatwą i szybką instalację układów pomiarowych do paliwa dla: mobilnych i stacjonarnych zbiorników paliw, LPG i dowolnych innych materiałów płynnych lub sypkich w dowolnym miejscu.

Oferta skierowana jest do wszystkich, którzy chcąc dbać o swój biznes nie boją się skorzystać z nowoczesnych i innowacyjnych narzędzi.

 • bazy i hurtownie paliw, LPG, CNG, LNG,
 • dzierżawiący zbiorniki i dostarczający paliwo dla sieci stałych klientów,
 • przedsiębiorstwa z własnymi stacjami paliw w oddalonych lokalizacjach,
 • dostawcy pasz, zbóż lub innych materiałów sypkich, płynnych i gazowych, magazynowanych w zbiornikach lub silosach,

W większości takich firm, być może również w Państwa firmie, dużym problemem jest kontrola stanów napełnienia paliwem, gazem lub innym medium w oddalonych / rozproszonych zbiornikach.
Nigdy nie ma pewności, że klient korzystając z dostarczonego zbiornika nie zaopatruje się w u kogoś innego, lub że np. właśnie nie potrzebuje dostawy, gdy nasza cysterna jest w pobliżu.

Dla klientów chcących usprawnić logistykę dostaw, zadowolenie klientów, kontrolę stanów lub po prostu chronić swoje interesy stworzyliśmy tani, prosty, nowoczesny, innowacyjny i niezawodny układ pomiarowy z komunikacją po GSM i informacją dostępną w dowolnym miejscu i dowolnym czasie.
Podstawowy układ pomiarowy dotyczący płynów oparty jest o najbardziej dokładną technologię, czyli sondę magnetostrykcyjną (możliwość wzorcowania w GUM) co umożliwia wychwycenie najmniejszych nawet zmian poziomu w zbiorniku.

Tank Monitor na życzenie może zostać wyposażony w sondę magnetostrykcyjną o zakresie pomiarowym do 22 m, sondę hydrostatyczną, radarową, ultradźwiękową lub inny wskaźnik poziomu z analogową komunikacją 4-20mA, lub choćby bardzo popularny wskaźnik poziomu paliw typu OCIO.

Kolejną, bardzo ważną zaletą naszego rozwiązania jest możliwość podłączenia Tank Monitora do panelu solarnego. Został on tak zaprojektowany aby jedno, niewielkie ogniwo fotowoltaiczne wystarczyło do zasilania całego urządzenia wraz z wbudowanym modułem GSM i dowolną sondą pomiarową !

System oparty o sondy DIGIMAG, MTS lub podobne (paliwo, LPG lub inne płyny) rejestruje:

 • poziom produktu,
 • poziom wody,
 • temperaturę,
 • objętość produktu w temp. rzeczywistej,
 • objętość produktu w 15°C (dla alkoholu w temp. 20°C),
 • ostrzeżenia i alarmy,
 • dostawy,

Korzyści z zastosowania Tank Monitora z systemem PetroManager

 • aktualna informacja o stanie napełnienia zbiornika w dowolnym miejscu i o dowolnej porze,
 • pełna kontrola nad magazynowanymi mediami,
 • usprawnienie przepływu informacji, natychmiastowy i pełen dostęp do danych 24h/dobę z każdego miejsca, nawet przez komórkę,
 • najwyższe bezpieczeństwo danych gromadzonych na serwerze,
 • oszczędność czasu dzięki możliwości pracy w różnych lokalizacjach,
 • nieprzerwana gwarancja poprawnego działania oprogramowania,
 • praca zawsze na najbardziej aktualnej wersji programu,