MONITORING SZCZELNOŚCI ZBIORNIKÓW i WYKRYWACZE PRZECIEKÓW

 


     Przedstawiamy dwa rodzaje czujników przecieku.


1. Pojemnościowy czujnik przecieku EGG. - Uwaga wycofany z produkcji - można zastąpić suchym czujnikiem  LWG 2000.
monitoring szczelności zbiornika

Pojemnościowe czujniki przecieku EGG zostały zaprojektowane do ciągłej kontroli miejsc zagrożonych wyciekiem substancji ropopochodnych oraz wody.

Stosowane są do kontroli:
  • podwójnej ścianki zbiorników o osi poziomej
  • podwójnego dna zbiorników o osi pionowej,
  • geomembrany,
  • w zbiornikach rezerwowych,
  • w tacach podzbiornikowych,
  • w studzienkach nadzbiornikowych
  • w studzienkach poddystrybutorowych
     
Czujnik składa się z korpusu wykonanego w obudowie zgodnej z ATEX (do stref zagrożonych wybuchem), modułu przetwornika z nowoczesnym modułem komunikacji RS 485 oraz elektrody pomiarowej.  Wbudowany moduł elektroniczny przetwarza pojemnościowy sygnał pomiarowy na sygnał cyfrowy w monitoring szczelności zbiornika paliwastandardzie RS 485, który można przesyłać na duże odległości za pomocą linii dwużyłowej. Pozwala to na budowanie magistral danych wykorzystujących tylko 1 przewód dla wielu czujników EGG i sond pomiarowych DIGIMAG. Daje to spore oszczędności na drogim przewodzie sygnałowym, a także znacznie upraszcza instalację.
Odczyt i interpretację danych z czujnika realizuje PetroManager MP Obsługa Sond Pomiarowych i Czujników Wycieku - specjalne oprogramowanie dla systemu operacyjnego Windows, przedstawiające i rejestrujące wszystkie dostępne parametry.


Oprogramowanie zostało specjalnie zaprojektowane w ten sposób, aby wszystkie funkcje kontroli i zapisu danych były realizowane zawsze, jeżeli tylko uruchomiony jest komputer - niezależnie od tego, czy aplikacja podglądu danych jest czy nie jest uruchomiona.

monitoring szczelności zbiornika paliwa
Wszystkie zarejestrowania można wydrukować w formie raportów, a także przedstawić w formie graficznej (wykresy). Ponadto aplikacja przystosowana jest do pracy sieciowej (na kilku stanowiskach komputerowych równocześnie).2. Kolejny sposób kontroli wycieków to jeden z najczęściej stosowanych, czyli pneumatyczny wskaźnik nadciśnieniowy, który zapewnia monitorowanie nieszczelności zarówno od strony wewnętrznej powłoki z tworzywa, jak i zewnętrznego płaszcza stalowego zbiornika podziemnego z zastosowaniem regulującego ciśnienie cylindra z gazem obojętnym, utrzymującym stałe ciśnienie w szczelinie.
Zainstalowana w urządzeniu pompa wytwarza nadciśnienie w przestrzeni kontrolnej zbiornika oraz w całym układzie monitorowania. Jeżeli ciśnienie w układzie, na skutek jakiejkolwiek nieszczelności, spadnie poniżej dolnej wartości ciśnienia roboczego, zostaje wywołany alarm.
Każda inna zmiana ciśnienia wynikająca z przyczyn naturalnych tzn. zmiany temperatury, wilgotności względnej, ciśnienia barometrycznego jest obliczona za pomocą urządzenia elektronicznego i ignorowana.

  petroWskaźnik wycieku posiada wbudowany sygnalizator dźwiękowy i świetlny, uruchamiany w przypadku spadku ciśnienia w monitorowanej przestrzeni. Wskaźnik wyposażony jest również w filtr osuszający, który jest tak zaprojektowany, aby powietrze wtłaczane przez pompę do przestrzeni kontrolowanej zawierało śladowe ilości pary wodnej (uniemożliwia to tworzenie się kondensatu). Wkład osuszający można regenerować lub wymieniać bez obniżania ciśnienia w przestrzeni kontrolowanej.

Zaletą tego systemu jest natychmiastowe wyeliminowanie nieszczelności i równocześnie ciągłe przedmuchiwanie gazem powstałej nieszczelności. Jeżeli nieszczelność znajduje się od środka zbiornika, może być łatwo zlokalizowana. Jeżeli nieszczelność nie zostanie znaleziona po stronie wykładziny oznacza to, że powstała ona na zewnętrznym płaszczu zbiornika.

Aby uzupełnić i w pełni wykorzystać funkcjonalność Wykrywacza Przecieków, skonstruowany został, doskonale z nim współpracujący, Rejestrator Zdarzeń. Połączenie obu urządzeń pozwala w pełni chronić środowisko, dzięki gwarancji sygnalizacji ewentualnych wycieków jak i rejestracji wszystkich zdarzeń z tym związanych, niezależnie od bieżącego nadzoru.
Pełna i kompetentna ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami ze strony zbiorników magazynujących paliwo gwarantuje silną i pewną pozycję w rozmowach z Inspektorem Ochrony Środowiska.WYKRYWACZE PRZECIEKÓW DLA DWUPŁASZCZOWYCH ZBIORNIKÓW
I RUROCIĄGÓW D9

Oferujemy wykrywacze przecieków dla szerokiej gamy zastosowań. W czasie składowania i transportu cieczy szkodliwych dla środowiska, musi zachowana być najwyższa staranność. Nasza odpowiedzialność w stosunku do natury i społeczeństwa oznacza, że muszą być w tym zakresie dotrzymane najwyższe standardy. Producent oferowanych przez nas wykrywaczy Firma ASF THOMAS rozwinęła szeroki zakres wykrywaczy przecieków mających na celu wczesne ich wykrywanie metodą suchą. W ofercie posiadamy urządzenia nadciśnieniowe oraz podciśnieniowe do stosowania w zbiornikach dwupłaszczowych i jednopłaszczowych z wykładziną przeciwwyciekową, w zbiornikach płaskodennych z podwójnym dnem oraz w rurociągach dwupłaszczowych. Nasze urządzenia pozwalają na monitorowanie palnych cieczy klasy zagrożenia A I, A II, A III i B w temperaturach klasy T 1 do T 6 jak i niepalnych cieczy oraz płynów zanieczyszczających wodę.


Ofertę wykonujemy na życzenie, wystarczy napisać lub zadzwonić.