Kobylarnia k. Bydgoszczy

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. - dwa systemy: jeden dla kontenerowej stacji paliw i jeden mobilny w połączeniu z dwoma zbiornikami Titan Truckmaster.