Klaster Replikacyjny

04.11.2014

Wstępujemy na wyższy poziom niezawodności !

bezpieczeństwo danych w chmurze

 

Teraz chronimy Twoje dane, tak samo, jak banki chronią Twoje pieniądze - budujemy klaster replikacyjny.

W trosce o bezpieczeństwo danych naszych klientów oraz niezawodność naszego systemu zdecydowaliśmy się na nową inwestycję

 

Klaster Replikacyjny

Klaster to zbiór niezależnych serwerów (węzłów), połączonych siecią komunikacyjną, które z punktu widzenia użytkownika sprawiają wrażenie pojedynczego systemu.

Głównym zadaniem jakie stawia się klastrom jest zwiększenie szybkości, niezawodności i dostępności systemów informatycznych. Rozdzielając obciążenie jednej maszyny na cały zbiór maszyn otrzymuje się zrównoleglenie obliczeń, niewidoczne dla końcowego użytkownika, a dające zwiększenie wydajności. Drugą równie ważną cechą, która powoduje, że administratorzy dużych systemów decydują się na instalację klastra jest jego odporność na awarie pojedynczej maszyny. Jeżeli klaster zapewnia mechanizm niewidocznej dla użytkownika obsługi awarii węzła (ang. fail-over), to zastosowanie architektury korzystającej z wielu maszyn fizycznych jest prawdopodobnie jedynym sposobem uzyskania naprawdę wysokiej niezawodności systemu informatycznego.

 

Dlatego zbudowany przez nas klaster replikacyjny ukierunkowany został, głównie, na funkcje klastra niezawodnościowego. W przypadku awarii węzła klaster zapewnia przeniesienie kontekstu wykonania na inny serwer, a końcowy użytkownik nawet nie zauważa, że nastąpiła awaria, gdyż zachowuje swoje dane oraz dostępność zasobów. Zadaniem klastra replikacyjnego jest więc zapewnienie niezawodności systemu, nawet w przypadku fizycznych bądź programowych awarii. Odporność na awarie węzłów uzyskuje się w dwojaki sposób: na poziomie sprzętu oraz programowo. Każdą niezbędną z punktu widzenia funkcjonowania systemu maszynę duplikuje się i w przypadku awarii, duplikat przejmuje rolę podstawowej maszyny. Niemniej jednak takie rozwiązanie nie gwarantuje nam, że dane użytkowników trzymane w pamięci operacyjnej maszyny nie zostaną utracone podczas awarii. Dlatego w systemach przechowujących dane związane z sesją użytkownika stosuje się dodatkowo programowe wsparcie dla mechanizmów automatycznego wykrywania i obsługi awarii.

 

Takie właśnie mechanizmy wprowadzamy na potrzeby systemu PetroManager NET. A żeby były to rozwiązania o najwyższych standardach i cały czas charakteryzowały się najwyższym poziomem nowoczesności, do realizacji tego projektu zatrudniliśmy doktoranta z Politechniki Poznańskiej specjalizującego się w zagadnieniach sieci komputerowych i systemów rozproszonych. Robimy więc wszystko, aby hasło :

„chronimy Twoje dane, tak samo, jak banki chronią Twoje pieniądze”

nie było tylko pustym sloganem, ale miało mocne przełożenie na rzeczywistość.