fbpx

Zadanie: Wyposażyć trzy bazy paliw w urządzenia gwarantujące spełnienie wszystkich aktualnych przepisów Urzędu Dozoru Technicznego i Ochrony Środowiska.

Ogromne zadanie inżynieryjno-logistyczne. Należało opracować założenia, dobrać odpowiedni sprzęt i oczywiście wszystko uzgodnić z odpowiednimi urzędami.

Postanowiliśmy, że głównym programem zarządzającym całością będzie PetroManager MP, który po niewielkich przeróbkach idealnie będzie nadawał się do tego zadania. Korzystając z doświadczenia w projektowaniu i wdrażaniu oprogramowania i automatyki stacji i baz paliw zdecydowaliśmy się podjąć to wyzwanie.

System PetroManager MP wraz z odpowiednimi sondami i czujnikami odpowiada w bazach przede wszystkim za spełnienie norm środowiskowych i technicznych wymaganych prawem. Struktura systemu jest zbudowana z 36 magnetostrykcyjnych sond pomiarowych i 28 czujników różnego typu. Dzięki nim system nadzoruje poziom paliw w zbiornikach oraz przestrzeń międzydenną, piezometry, wanny wychwytowe i studzienki zlewowe sprawdzając czy nie doszło do wycieku węglowodorów.

Do tego celu użyte zostały następujące rodzaje sond i czujników:
– magnetostrykcyjne wskaźniki poziomu – DIGIMAG XMT
– pojemnościowe czujniki do przestrzeni międzypłaszczowej – DIGIMAG EGG
oraz
– czujniki wody
– czujniki cieczy sygnalizujące rodzaj cieczy (woda/ropopochodne)
– czujniki oparów
– czujniki cieczy do piezometrów – produkcji Petroster

Położyliśmy tylko 6 336 mb kabla. Tak, to jest „tylko” choć wydaje się to bardzo dużo. Gdybyśmy użyli innych sond i czujników (np. PetroVend lub Veeder Root) to przewodów byłoby trzy razy tyle. Wszystko dzięki zastosowaniu standardów przemysłowych opartych o RS 485.

W każdej z baz pulpit sterujący umożliwia podgląd statusu paliwa (wraz z definiowanymi przez użytkownika stanami alarmowymi), po dotknięciu ekranu wskazuje szczegóły dowolnego zbiornika – wysokość lustra magazynowanego paliwa, jego temperaturę i pojemność w temperaturze referencyjnej, a także ewentualny poziom wody w zbiorniku oraz stan czujników.

Zastosowanie najnowszej technologii odpowiadającej za przesył danych na duże odległości, ich odpowiednie zabezpieczenie oraz zastosowanie przemysłowego profesjonalnego sprzętu zagwarantowało, iż potężne zbiorniki trzech baz paliw są odpowiednio monitorowane i co najważniejsze zgodnie z wszystkimi przepisami Urzędu Dozoru Technicznego i Ochrony Środowiska.

Ale przede wszystkim ŚWIĘTY SPOKÓJ I DOBRY SEN, bo wszystko jest pod kontrolą 🙂

PetroMAT ONE terminal

PetroMAT ONE BOX

PetroMAT ONE LONG

PetroMAT PRO

PetroMAT PRO HD

PetroMAT MAXI

PetroMAT Big S HD

PetroMAT Big W HD

Zestaw wydawczy PIUSI

Zestaw wydawczy AdBlue