PetroConsulting – producent automatyki zachowujący najwyższe standardy!

Stawiamy na profesjonalizm, doświadczenie ale także na bezpieczeństwo naszych produktów. Z myślą o naszych Klientach, bezpośrednich użytkowników naszego sprzętu, poddaliśmy go specjalistycznym badaniom aby mieć pewność, że nasze produkty spełniają międzynarodowe normy bezpieczeństwa określone w normach takich jak np. PN-EN 60950:2002 czy PN-EN 60529:2003. Po seriach testów i doświadczeń nasze automaty przeszły pozytywną weryfikację w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Centrum Techniki Morskiej S.A. w Gdyni w zakresie:

  • Bezpieczeństwa urządzeń techniki informatycznej,
  • Bezpieczeństwa odnoszącego się do sprzętu elektrycznego,
  • Stopnia ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP),
  • Badania Kompatybilności Elektromagnetycznej,
  • Dopuszczalnych poziomów zaburzeń radioelektrycznych,
  • Badania Klimatycznego.

Centrum Techniki Morskiej w Gdyni (CTM), któremu oddaliśmy do przebadania nasze automaty, posiada odpowiednie kompetencje oraz zaplecze badawczo-techniczne dla realizacji zadań z obszaru techniki wojskowej i cywilnej w pełnym cyklu rozwojowym (prace badawcze, rozwojowe, wdrożeniowe i produkcja małoseryjna). CTM działa w oparciu o certyfikowany przez Zakład Systemów Jakości i Zarządzania (ZSJiZ) System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001 oraz publikacjami NATO AQAP 2110 i AQAP 2210. CTM posiada także specjalizowane, akredytowane przez PCA oraz MON laboratoria „Wibroakustyki, Odporności Udarowej i Pól Magnetycznych” oraz „Kompatybilności Elektromagnetycznej”, a także Jednostkę Certyfikacji Wyrobów akredytowaną przez MON.

Kolejnym elementem składającym się na zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństawa naszych automatów, a także na najwyższą jakość ich wykonania jest posiadanie aktualnego Certyfikatu zgodności systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 9001. W 2018 roku już trzeci raz z rzędu, pozytywnie przeszliśmy Audyt i utrzymaliśmy Ceryfikat ISO w zakresie:

  • projektowania, produkcji i sprzedaży automatyki dla stacji paliw
  • oraz tworzenia i sprzedaży oprogramowania do zdalnego zarządzania stacją paliw

Bardzo ważnym aspektem jest także odpowiednie zarządzanie ryzykiem łańcucha dostaw. W tym zakresie poprosiliśmy wiodącego na świecie dostawcę rozwiązań kontrolujących ten temat, firmę Avetta. Przeprowadzony został stosowny Audyt, w wyniku czego musieliśmy poprawić kilka drobnych elementów, głównie z zakresu BHP. Po czym otrzymaliśmy potwierdzenie spełnienia wszystkich, wysoko stawianych wymagań pod kątem zgodności z aktualnymi wymogami dotyczącymi zarządzania ryzykiem łańcucha dostaw.

Ostatnim testem bezpieczeństwa i jakości naszych wyrobów dla stacji paliw był odbiór 18 szt. automatów przez Wojsko Polskie, zgodnie z wojskowymi wymogami NATO AQAP 2131.

Wszystkie uzyskane certyfikaty i badania są świadectwem profesjonalizmu naszej firmy i stałego kierunku rozwoju w celu zwiększania atrakcyjności produkowanego sprzętu i oprogramowania w oczach naszych Klientów.