PetroManager Office

 

oprogramowanie nieaktualne - zastąpione przez oprogramowanie webowe PetroManager NET

 

Rozbudowane oprogramowanie zarządzające zakładową stacją paliw

(rozbudowana analiza i eksport danych)

 

Zaawansowany Automat do Tankowania i Sterownik Dystrybutorów w jednym

PALIWA POD KONTROLĄ

 

PetroManager Office to wysoce zaawansowane oprogramowanie z rodziny PetroManager, spełniające oczekiwania najbardziej wymagających klientów. W połączeniu z Terminalem PetroMAT tworzy System Automatycznego Administrowania Paliwami PetroManager TA od lat używany na ponad 200 stacjach paliw.

Dzięki temu połączeniu powstaje wysoko funkcjonalny i łatwy w obsłudze automat do tankowania. Przeznaczony do bezobsługowego wydawania paliw i płynów eksploatacyjnych przy wykorzystaniu zbliżeniowych kart identyfikacyjnych lub breloków RFID. Zadaniem tego systemu jest zautomatyzowanie procesu wydawania paliwa oraz usprawnienie operacji tworzenia raportów rozliczeniowych. System w sposób autonomiczny i ciągły steruje procesem wydawania paliwa umożliwiając pobieranie paliw całą dobę bez konieczności angażowania pracowników stacji do tej czynności.

automatyka stacji paliw

PetroManager Office udostępnia wszystkie informacje o tankowaniach:

 • kto tankował
 • do jakiego pojazdu
 • wprowadzone dane z klawiatury terminala
 • ile zatankował
 • stan totalizera / sumatora
 • data i godzina tankowania
 • aktualny stan paliw w zbiornikach magazynowych (współpraca z sondami pomiarowymi)

 

Oprogramowanie PetroManager Office może być zainstalowane na dowolnym komputerze w sieci LAN z systemem operacyjnym Windows XP lub nowszym, gdzie będą mogły być wykonywane wszystkie funkcje raportowania i uzupełniania danych, czyli pełna administracja.

Wymiana danych Terminala z PetroManager Office standardowo odbywa się po sieci LAN, jednak w przypadku braku takiej możliwości lub na życzenie klienta, komunikacja może być realizowana z wykorzystaniem:

. bezprzewodowej sieci WLAN,
. pamięci typu PenDrive z użyciem portów USB,
. sieci GSM do pakietowego przesyłania danych – GPRS,

 

PetroManager Office przygotowany jest do pracy z dowolnym dystrybutorem dostępnym na rynku, równie dobrze radzi sobie z kilkoma typami dystrybutorów na jednej stacji. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii obniża koszty eksploatacji stacji paliw, dostarczając przy tym osobom uprawnionym, kompletnych informacji o tankowaniach poprzez tworzenie raportów rozliczeniowych:automatyka stacji paliw

 • rozliczenie stacji paliw za okres (od dnia do dnia) lub (od dnia godziny do dnia godziny) z podziałem na firmy i rodzaje tankowań
 • rozliczenie kierowców za okres (od dnia do dnia) dla wybranej firmy i wybranego kierowcy lub dla wszystkich kierowców z podziałem na rodzaje tankowań (na własnej stacji, poza stacją, razem)
 • rozliczenie kierowców ze względu na pojazd - możliwości konfigurowania j.w.
 • rozliczenie pojazdów za okres (od dnia do dnia) dla wskazanej firmy i wybranego pojazdu lub dla wszystkich pojazdów z podziałem na rodzaje tankowań
 • rozliczenie kierowców ze względu na dodatki do normy podstawowej zużycia paliwa za okres od dnia do dnia dla wybranej firmy i kierowcy lub wszystkich kierowców
 • dokument rozchodowy AR (asygnata rozchodowa zbiorcza) generowany automatycznie do zarejestrowanych tankowań lub inny magazynowy dokument rozchodowy wskazany przez Użytkownika
 • *podsumowanie paliwa wydanego do sprzedaży detalicznej.
 • **automatyczna rejestracja wydań paliwa w temperaturze referencyjnej 15o    C
 • **prowadzenie rozliczeń (bilans stacji paliw) w temperaturze referencyjnej 15oC
*konieczna Programowa Konsola Sterująca,
**konieczny system kontrolno-pomiarowy poziomu paliwa (sondy pomiarowe), dane oparte o średnią stałą gęstość produktu.

 

Wbudowany generator wydruków pozwala użytkownikowi na dowolne modyfikacje istniejących formatek wydruków.

 

Dane techniczne PetroManager Office:

 1. Jednoczesna obsługa wielu punktów nalewczych - do 32 szt.
 2. Rodzaje obsługiwanych dystrybutorów bez konieczności stosowania dodatkowego sterownika - Petrotec, Tokheim, HOC, MM-Petro, Adast (Logitron, Betacontrol), Gilbarco oraz wszystkie inne odmierzacze (w tym przepływomierze nalewaków przemysłowych) o ile możliwy jest odczyt impulsów z pulsatora.
 3. Ilość identyfikatorów w systemie - 1 000 000
 4. Rejestracja dodatkowych informacji od kierowcy - stan licznika kilometrów/motogodzin, nr karty drogowej itp.
 5. Obsługa 1, 2 lub nawet 3 kart identyfikacyjnych do tankowania
 6. Użycie karty kierowcy zabezpieczone PIN-em
 7. Możliwość zaprogramowania ilości paliwa do wydania dla każdej transakcji niezależnie
 8. Możliwość zmiany ceny dla każdej transakcji niezależnie
 9. Współpraca z systemem monitoringu zbiorników – sondy pomiarowe: DIGIMAG, PetroVend lub Veeder-Root

 

System PetroManager TA działa w oparciu o informacje uzyskiwane z:

1. Dystrybutorów:

. nr dystrybutora i nr węża
. kod paliwa
. stan dystrybutora i tryb jego pracy
. ilość wydanego paliwa
. stan totalizerów
. cena paliwa

2. Terminala Sterującego,

. dane o osobie pobierającej paliwo (nr identyfikatora, nr ewidencyjny)
. dane tankowanego pojazdu (nr identyfikatora)
. dodatkowe dane (np. ilość kilometrów, nr karty drogowej)
. data i czas ( kiedy dokonano tankowania ).
. dane o pobieranym produkcie (indeks, jednostka miary, nr magazynu itp.)
. dane o przebiegu procesu tankowania (błędy, awarie)

3. Modułu Statystycznego PMOffice

. dodatkowe informacje ułatwiające rozliczenia np. miejsce powstania kosztu, grupa taborowa, norma zużycia paliwa, norma emisji spalin itp.
. dodatki do norm (ogrzewanie, klimatyzacja itp.)

4. Systemu monitoringu zbiorników - opcja

. stan paliwa w zbiorniku po zakończeniu każdego tankowania
. temperatura paliwa
. poziom paliwa
. poziom wody
. rejestracja dostaw

5. Systemu monitorowania przestrzeni międzypłaszczowej zbiorników - opcja

. rejestr zdarzeń
- włączenie alarmu (data, godzina, fakt włączenia)
- wyłączenie alarmu (data, godzina, fakt wyłączenia)
- zanik zasilania (data, godzina, fakt zaniku)
- powrót zasilania (data, godzina, fakt powrotu)
- odczyt danych (data, godzina, rodzaj odczytu - wszystko lub nowe zdarzenia)

 

PetroManager Office umożliwia:

 • Monitorowanie pracy całego systemu z zapisem jego wyników do zbioru dyskowego typu "LOG".
 • Prowadzenie pełnego rozliczenia paliwa - dostawa na stację, wydania do pojazdów, zużycie przez pojazdy z uwzględnieniem indywidualnego definiowania dodatkowych norm i współczynników (np. rozliczanie pojazdów na ogrzewanie),
 • Umieszczenie na wydrukach przepału lub oszczędności obliczonych na podstawie ustalonej normy,
 • Obliczanie rzeczywistej normy zużycia paliwa oraz wykaz procentowych odchyłek od normy teoretycznej,
 • Wprowadzanie i rozliczanie tankowań na stacjach zewnętrznych,
 • Określenie maksymalnej ilości paliwa jaką może pobrać kierowca podczas jednokrotnego tankowania i w czasie ostatnich 24 godzin,
 • Przydzielanie do pojazdu oraz kierowcy konkretnego paliwa.
 • Pełną sygnalizację stanu urządzeń współpracujących.
 • Eksport danych do innych systemów zewnętrznych m.in.: SYMFONIA, Veritum System-1, Transkom,DPK, Speed, MAXeBiznes, Taran, Soft-BIT, Agrobex i inne.
 • PetroManager Office może na życzenie zostać wyposażony w moduł sterowania myjnią samochodową, co umożliwi pełną kontrolę użycia i wykorzystania myjni.
 • Dostosowanie swoich parametrów do wymogów Użytkownika, a nie odwrotnie.

i wiele, wiele więcej ...

 

OPCJA - dodatkową funkcjonalność można uzyskać dzięki:

Programowej Konsoli Sterującej, która umożliwia wydawanie paliwa na potrzeby sprzedaży detalicznej. Osoba uprawniona będzie mogła zwolnić (odblokować) wybrany dystrybutor z klawiatury, umożliwiając tankowanie. System na monitorze komputera na bieżąco będzie wskazywał pobieraną ilość paliwa. Po zakończeniu tankowania sprzedawca będzie mógł wystawić fakturę (ręcznie lub z dowolnego programu fakturującego). Operacja taka zostanie zapisana w raportach Konsoli jako sprzedaż detaliczna.

 

Programowa Konsola Sterująca, pozwala na:

 • Detaliczną sprzedaż paliw, poprzez zwalnianie dystrybutora z klawiatury komputera (bez obsługi urządzenia fiskalnego, faktur VAT i magazynu),
 • Bieżący podgląd na monitorze komputera pobieranej ilości paliwa do sprzedaży detalicznej,
 • Identyfikacja sprzedawcy dla każdej transakcji sprzedaży paliwa,
 • Zapis totalizerów przy każdej transakcji.
 • Zapis każdej transakcji sprzedaży paliwa w rejestrze sprzedaży,
 • Programowanie cen paliwa,
 • Programowanie ilości i wartości paliwa do wydania,
 • Awaryjna blokada dystrybutorów,
 • Zapis historii działania systemu w plikach typu "log",

automatyka stacji paliw

Korzyści z zastosowania Systemu PetroManager TA

 1. pełna kontrola obrotu paliwami, wydawanymi na potrzeby własne jak i sprzedawanymi na zewnątrz,
 2. usprawnienie przepływu informacji, natychmiastowy i pełen dostęp do danych, w każdym miejscu,
 3. wyeliminowanie ewentualnych błędów popełnianych podczas ręcznej ewidencji wydawanego paliwa,
 4. bezobsługowe wydawanie paliw przez 24 h/dobę, bez konieczności organizowania dyżurów na stacji paliw,
 5. usprawnienie przenoszenia danych o tankowaniach i sprzedaży do systemów F-K i G-M,
 6. zwiększenie obrotów i zysków stacji paliw, dzięki udostępnieniu jej dla firm zewnętrznych i klientów indywidualnych,
 7. generowanie oszczędności poprzez uściślenie wewnętrznych norm zużywanego paliwa,
 8. błyskawiczny i łatwo dostępny serwis dzięki nowej usłudze - ZDALNE WSPARCIE TECHNICZNE ONLINE
funkcja dostępna z poziomu naszych stron internetowych: www.petroconsulting.pl i www.petromat.pl
Usługa ta pozwala w jeszcze krótszym czasie zdiagnozować ewentualny problem i szybko go usunąć, co skutkuje błyskawicznym przywróceniem stacji do pracy.

 

 

PetroManager TA został stworzony dla najbardziej wymagających klientów,

których satysfakcja wyznacza kierunki jego rozwoju.

 

Przedstawiony opis zawiera podstawowe i powszechnie używane funkcje Systemu PetroManager TA,

które mogą zostać rozszerzone wg wymagań i indywidualnych uzgodnień z klientem.