PetroManager NET Konsola

System Zdalnego Monitorowania i Zarządzania 
Stacją Paliw przez Internet


PetroManager NET Konsola

 

Informacja o Twojej Stacji na wyciągnięcie ręki !

Oferujemy Państwu System zarządzająco-kontrolny łączący najlepsze cechy oprogramowania desktopowego z funkcjonalnością programu webowego.

PetroManager NET Konsola jest rozwiązaniem dedykowanym właścicielom i managerom stacji paliw, niezależnie od ich dziennego obrotu i rodzajów sprzedawanego paliwa. Oferowane rozwiązanie jest idealne dla osób, które chcą mieć zdalną kontrolę nad wydaniami paliw i stanami magazynowymi w zarządzanych stacjach paliw.

PetroManager NET Konsola, oprogramowanie naszej produkcji, składa się z dwóch modułów: lokalnego i internetowego. Moduł lokalny, Programowa Konsola Sterująca, jest instalowany na stacji paliw i odpowiada za automatyzację procesu wydawania paliw, rejestrację wydań i monitoring zbiorników, zaś moduł internetowy NetSerwer służy do zdalnego administrowania przebiegu wszystkich procesów. Poprzez dołączenie modułu internetowego program, który do tej pory lokalnie zarządzał stacją paliw, wspiął się na wyższy poziom i zyskał zupełnie nową jakość!


automatyka stacji paliw

 

Programowa Konsola Sterująca umożliwia sterowanie dystrybutorami na potrzeby sprzedaży detalicznej. Obsługa stacji paliw zwalnia lub blokuje wybrany dystrybutor kontrolując proces samoobsługowego tankowania. Pobierając dane z poszczególnych dystrybutorów system na monitorze komputera wskazuje ilość wydawanego paliwa.
Po zakończeniu tankowania sprzedawca może wystawić fakturę lub paragon (ręcznie lub z dowolnego programu fakturującego). Operacja taka zostaje zapisana w raportach Konsoli jako sprzedaż detaliczna, informacja może być również eksportowana do zewnętrznego programu fakturującego, np. PC Petrol, Symfonia, Subiekt, a na życzenie udostępniamy opis formatu eksportu danych do pliku xml.

konsola stacje paliw

Widok lokalnej konsoli sterującej z podoknem rozliczeń wydanego paliwa.Wszystkie zebrane informacje z dystrybutorów paliw przesyłane są na zabezpieczony serwer internetowy i udostępniane użytkownikowi.
 

podgląd dystrybutorów przez www

Internetowy podgląd statusu dystrybutorów na zarządzanych stacjach.Pośród danych, które są przekazywane do NetSerwera i udostępniane zdalnie przez przeglądarkę internetową są też dane gromadzone przez system kontrolno-pomiarowy (sondy poziomu paliwa i monitoring wycieku) znajdujący się na zarządzanej stacji paliw.

Dane zebrane z poszczególnych zbiorników czyli:

  • poziom produktu w zbiorniku,
  • poziom wody,
  • temperatura produktu,
  • objętość produktu w temp. rzeczywistej,
  • objętość produktu w temp. referencyjnej 15°C,
  • ostrzeżenia i alarmy,
  • dostawy,

są dostępne o każdej porze dnia i nocy, niezależnie od godzin otwarcia stacji paliw.


Zarejestrowane informacje w każdej chwili dostępne są na stacji paliw i można je wydrukować w formie raportów, a także przedstawić w formie graficznej (wykresy).
 

lokalny monitoring

Monitoring zbiorników - podgląd lokalny dla obsługi stacji


konsola petro

internetowy monitoring

Monitoring zbiorników - podgląd centralny dla managera / właściciela stacjiwięcej

 
1 | 2 | 3