DWUPŁASZCZ

 
MODERNIZACJA  ZBIORNIKÓW  PALIWOWYCH


System modernizacji i monitorowania przestrzeni międzypłaszczowej zbiorników DWUPŁASZCZ

Proponowana technologia modernizacji jednopłaszczowych zbiorników paliwowych - DWUPŁASZCZ - jest rozwiązaniem technicznym chronionym patentem pod nazwą "Zbiornik płynu, zwłaszcza paliwa". System ten stosuje się, aby uzyskać w zbiorniku przestrzeń międzypłaszczową lub monitorowaną oraz zabezpieczenie antykorozyjne wewnętrznej powierzchni zbiornika. Powłoka ta znajduje zastosowanie zarówno w zbiornikach o osi poziomej, jak i pionowej.

Technologia DWUPŁASZCZ opiera się na kilkuwarstwowej powłoce, której schemat zamieściliśmy na załączonym rysunku.

 

 • powłoka gruntująca (2) - niezbędna do czasowej ochrony podłoża, kompatybilna z powłoką antykorozyjną. Powłokę z żywicy poliestrowej nakłada się niezwłocznie po obróbce strumieniowo-ściernej, celem zapobieżenia korozji do czasu aplikacji warstwy 2, powłoka antykorozyjna (2) - kompozyt poliestrowo-szklany utworzony z maty szklanej i żywicy poliestrowej,
 • główna warstwa wykładziny (3) - utworzona z włókniny wysycanej żywicą poliestrową. Pod wpływem sił kapilarnych wysycana żywicą włóknina tworzy wewnętrzną strukturę przestrzenną służącą do monitorowania wycieków,
 • kompozyt uszczelniający (4) - utworzony z kilku warstw maty szklanej wysycanych żywicą poliestrową. Kompozyt uszczelniający zakończony jest warstwą ochronną z żywicy epoksywinyloestrowej,
 • powłoka antyelektrostatyczna (5) - spełniająca wymagania ochrony przed elektrycznością statyczną wg PN-92/E-05203.Powłoka typu DWUPŁASZCZ aplikowana jest w zbiorniku podziemnym o osi poziomej, tak by zapewnić odprowadzenie ładunków elektrostatycznych do uziemienia. Efekt ten osiągany jest poprzez pozostawienie niepokrytej warstwą włókniny części sufitowej zbiornika (powyżej maksymalnego poziomu napełnienia zbiornika, tj. 97% objętości), a także niepokrytych wykładziną stalowych pierścieni wzmacniających. Na pozostałych powierzchniach zbiornika włókninę układa się równoległymi arkuszami, z krawędziami złączonymi 'na styk'. W kolejnym etapie na całej powierzchni wewnętrznej zbiornika (łącznie z powierzchnią sufitową) aplikowana jest warstwa farby antyelektrostatycznej. Na powierzchni sufitowej warstwę tę wzmacnia się dodatkowo matą szklaną.

Wytworzona w zbiorniku przestrzeń monitorowana łączona jest z nadciśnieniowym urządzeniem sygnalizującym nieszczelność zbiornika Monitoring Przestrzeni Międzyściennej.
 

Zalety technologii DWUPŁASZCZ

 • opatentowana technologia,
 • pozytywna ocena właściwości powłoki, wystawiona przez Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego na podstawie przeprowadzonych badań,
 • technologia zatwierdzona i dopuszczona do stosowania przez Urząd Dozoru Technicznego,
 • krótki czas modernizacji zbiornika, bez potrzeby wyłączenia stacji paliw z ruchu - do 7 dni roboczych (zbiornik o pojemności 20 m3),
 • stały monitoring przestrzeni międzypłaszczowej zbiornika,
 • przeprowadzanie prac w sposób nie wymagający wydołowania zbiorników,
 • doskonałe zabezpieczenie antykorozyjne, które nie powoduje obniżenia jakości magazynowanego paliwa,
 • elastyczność powłoki ochronnej,
 • możliwość wykonania modernizacji także w okresie zimowym,
 • brak wymogu uzyskania
 • przez inwestora pozwoleń na przeprowadzenie prac budowlanych.

 

Zapraszamy - zostało niewiele czasu !!!